Foto: Tom Barnes

”Europas politiska elit inte närmare några lösningar”

Den brittiske historikern och Stanfordprofessorn Niall Ferguson anser att populismen bör ses som en del av demokratin snarare än som ett hot mot den. Och att migrationen kräver att Europa ställer om till en mer amerikansk samhällsmodell.

Publicerad

När du intervjuades 2013 i magasinet Neo var du pessimistisk om Europas framtid, vilket var ett skäl att flytta till USA. Har din uppfattning förändrats?

– Om något är jag mer pessimistisk nu. 2013 var innan den stora migrationen 2015–16 och före brexit. Jag kan inte komma på en enda sak som har blivit bättre i Europa under de här sex åren. Om man tittar på ekonomin finns det ingen uppenbar lösning på problemen med låg tillväxt. Ovanpå allt kommer migrationsproblemen inte att försvinna, utan förvärras. Tänk dig att klimatförändringarna leder till det mest allvarliga scenariot. Det kommer att förstärka migrationen från Afrika med stora mängder människor. Var ska de bo? Svaret är uppenbart Europa, inte USA.