Annons

Europas pensionsbomb oroar EU

Utan pensionsreformer riskerar eurozonen att destabiliseras av ohanterbara budget-underskott. Flertalet av zonens medlemmar har problem medan Sverige får godkänt av EU.

Under strecket
Publicerad

Det har varit het sommar inte bara temperaturmässigt i Europa. Protester och strejker har avlöst varandra i Italien, Grekland och Frankrike. Konflikten gäller inte löner utan pensionsvillkor. I Italien går, som framgick av måndagens artikel på Näringsliv, cirka 15 procent av de samlade resurserna till pensioner finansierade över budgeten. Frankrike har generösa pensioner och en generell pensionsålder på 60 år. Grekland har än mer frikostiga villkor. Statsanställda kan pensionera sig vid 55 år. Detta håller inte, har EU påpekat i flera rapporter. I en studie om offentliga finanser i EU och EMU 2003 skriver EU-kommissionen att det finns ”risk för ohållbara offentliga finanser i ungefär hälften av EU-länderna, främst Belgien, Tyskland, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Österrike och Portugal”. Samtliga av dessa tillhör eurozonen.

Orsaken är pensioner och hälsovård till en åldrande befolkning samt få äldre som är kvar på arbetsmarknaden. Flera länder som Italien och Grekland har redan för stor statsskuld och behöver budgetöverskott under åtskilliga år. Den verkliga befolkningskrisen i Europa när invånarantalet faller och andelen pensionärer ökar lavinartat är visserligen något decennium borta. Men respiten måste utnyttjas till att få finanserna i ordning, manar EU. 2050 kommer det att gå en två-tredjedels pensionär på varje yrkesverksam i Spanien och Italien, de länder som beräknas ha den sämsta befolkningsutvecklingen bland dagens EU-medlemmar. Hittills har Bryssel bannat utan större framgång. De två ledande staterna Tyskland och Frankrike har budgetöverskott överstigande 3 procent, den gräns som EMU och stabilitetspakten sätter upp. Regeringarna i Paris och Berlin har dock inte velat strama åt i en redan besvärlig lågkonjunktur. Tyskland och Frankrike har till yttermera visso inte byggt upp några pensionsfonder att tala om. Med en gemensam valuta kan effekten av bristande budgetdisciplin spridas över hela eurozonen. Alla riskerar att få betala syndarnas ofinansierade välfärd. Pensionsbomber blir ett hot mot systemet.

Annons
Annons
Annons