Annons

Så kan du förändra synen på djurhållning

En av Hälsingestintans storsäljare.
En av Hälsingestintans storsäljare.

Hälsingestintan AB (publ) erbjuder en livsstilsinvestering för dig som älskar kött i toppklass och vill att djuren ska ha det bra under hela sin levnadstid.

Du kan vara med och förändra synen på djurhållning i grunden så att fler djur blir slaktade lugnt och värdigt i sin invanda gårdsmiljö. Inga långa stressande slakttransporter som i många fall försämrar köttkvalitén.

Fram till den 1 oktober 2018 gör bolaget en nyemission på maximalt 17,5 miljoner kronor för att möta efterfrågan, öka sortimentet och expandera verksamheten som innefattar Europas enda mobila slakteri.

Mats Markgren är ny vd för att driva företaget i nästa stora tillväxtfas. Mats har mer än 25 års erfarenhet i branschen från Scan, Kronfågel, Coop med flera.

Mats Markgren är ny vd för att driva företaget i nästa stora tillväxtfas. Mats har mer än 25 års erfarenhet i branschen från Scan, Kronfågel, Coop med flera.

God djurhållning är en tillväxtresa.

God djurhållning är en tillväxtresa.

Mats Markgren är ny vd för att driva företaget i nästa stora tillväxtfas. Mats har mer än 25 års erfarenhet i branschen från Scan, Kronfågel, Coop med flera.

Mats Markgren är ny vd för att driva företaget i nästa stora tillväxtfas. Mats har mer än 25 års erfarenhet i branschen från Scan, Kronfågel, Coop med flera.

En vällagad entrecôte till middag handlar inte bara om mat, det är ett val inför framtiden som påverkar både djur och deras uppfödare, låt det bli ett val för en bättre framtid.

Vi är alla medvetna om att vi bör äta mindre nötkött men när vi väl köper en köttbit så är allt fler beredda att betala för att få en upplevelse som både känns bra, smakar gott och är av hög kvalitet.

Hälsingestintan leder utvecklingen och är ett föredöme i Europa vad avser såväl djuromsorg som närproduktion och digital spårbarhet för varje enskild köttbit.

Mats Markgren är ny vd för att driva företaget i nästa stora tillväxtfas. Mats har mer än 25 års erfarenhet i branschen från Scan, Kronfågel, Coop med flera.

– Långa transporter direkt följt av slakt stressar djuren, vilket vi kan mäta genom att köttet får ett högre pH-värde. Kött med högt pH har en sämre vattenhållande förmåga, det medför i sin tur att köttsaften släpper vid tillagning och gör köttet torrare, säger Mats Markgren, vd för Hälsingestintan.

God djurhållning är en tillväxtresa.

God djurhållning är en tillväxtresa.

Han fortsätter:

– Tack vare vårt mobila slakteri, som kör till den gård där djuren befinner sig, undviker vi varje år transporter av 4 000 djur. Vi kommer inte att nöja oss med detta, vår resa mot ett förändrat synsätt kring hur köttproduktion kan bedrivas har bara börjat.

EXTERN LÄNK: Teckningsanmälan och mer information

En hållbar och välmående affärsverksamhet i alla led

I Sverige konsumerar vi cirka 250 000 ton nötkött per år, varav hälften varit import.

Importen minskade med 5–6 procent det senaste året och trenden är tydlig. Medvetna konsumenter vill köpa svenskt kött.

– Gårdsslakt innebär inte bara en överlägsen djuromsorg, med vår metod för mörning och förädling ger det också ett kött med fantastisk jämn och hög kvalitet, säger Mats.

God djurhållning är en tillväxtresa.

Alla kalvar får ett ID-nummer då de föds. Hälsingestintans unika metod låter ID-numret följa med genom hela förädlingsprocessen så att varje del av djuret kan spåras till dess ursprung.

– Varje förpackning har en QR-kod som du kan scanna för att se vilken gård din köttbit kommer från, säger Mats.

– Vårt mål är att skapa en hållbar och välmående affärsverksamhet i alla led. Djuret, bonden, kunderna, bolaget, aktieägarna och branschen som helhet ska nå en gemensam framgång, säger Rebecka Borg, som är CFO för Hälsingestintan.

En livsstilsinvestering med tillväxt i sikte

Hälsingestintan har tidigare fått ett antal starka investerare som ägare.

– Vi driver Europas enda mobila slakteri för nötkreatur och är de enda som tar djuromsorgen hela vägen in i kaklet, säger Olof Stenhammar, som är styrelseordförande och största aktieägare i bolaget.

– Tillsammans med våra investerare har vi byggt basen. Vi har gjort stora investeringar och lagt ned stor möda i utvecklingen av bolagets unika koncept. Nu vet vi att det fungerar. Nu är det dags att växa och göra Hälsingestintan till en betydande aktör och föregångare på den svenska köttmarknaden. Vi erbjuder här en långsiktig investering som, även om den inte är riskfri, kan bli startskottet på en ny spännande resa, säger Olof.

Hälsingestintan planerar en kraftig utökning av sortimentet och har planer på att även erbjuda andra köttslag och förädlade produkter.

Emissionen, som är på maximalt 17,5 miljoner kronor, ska möjliggöra en ökad satsning på sälj- och marknadsföringsinsatser och addera nya köttslag.

EXTERN LÄNK: Teckningsanmälan och mer information

Erbjudandet i sammandrag:

Emissionsbelopp: 8 000 000–17 500 000 kr

Emissionskurs: 8,47 kr/aktie

Teckningstid: 14 september–1 oktober 2018

Minsta teckningspost: 1 000 aktier för 8 470 kr

Teckningsanmälan och mer information:
www.halsingestintan.se, 070-201 88 50 eller ir@halsingestintan.se

Hälsingestintan AB (publ)

Investerarträffar:

Välkommen att lära mer om bolaget. Vi börjar presentationen kl 18:30.

17 & 19 september: Tumba, Hamra Conference, Hamra gårdsväg 14.

Information om plats och anmälan:

www.halsingestintan.se

Fakta: Hälsingestintan

• Företaget grundades i Hälsingland 1999 och har idag cirka 30 anställda.

• Leder utvecklingen inom djuromsorg vilket skapar harmoniska djur och därmed väldigt hög kvalité på alla produkter.

• Samtliga stora kedjor är idag kunder med en försäljning i drygt 400 butiker och en försäljning av Hälsningsstintans kött till konsument överstigande 100 miljoner kronor.

• Spännande framtid med stora tillväxtmöjligheter genom dels breddning av produktsortimentet till exempelvis lamm och gris och dels internationell expansion.

• Efter ett par år av stora investeringar och interna utmaningar har Hälsingestintan nu en mer effektiv organisation och väsentligt lägre kostnadsbas vilket innebär att man nu är redo att fokusera på tillväxt och lönsamhet.

EXTERN LÄNK: Teckningsanmälan och mer information

Annons
Detta är en annons från Hälsingestintan, den är inte skriven av journalisterna på SvD:s redaktion.