Annons
X
Annons
X
Ledare
Gäst

Europarådet måste städa bort korruptionen

Säkerhetsrådet

Den tidigare ledaren för konservativa/moderata EPP-gruppen i Europarådet utreds för mångmiljonmutor. Korruptionen är värre än så, tror Kerstin Lundgren (C) med flera riksdagskolleger.

[object Object]
Pedro Agramunt, talman i Europarådets parlamentariska församling från moderata EPP-gruppen, vill inte utreda mutanklagelser. Foto: Alexander Zemlianichenko / TT

STRASBOURG. Jag med flera kollegor som kämpar i Europarådets parlamentariska församling för att stärka mänskliga rättigheter, rättsstatsprinciper och utveckla den demokratiska kulturen möter återkommande motstånd från de krafter som idag beskriver sig som illiberala. Det drar en kylig vind genom vårt Europa och det har vi märkt av i Europarådet.

Det ryska motståndet har varit tydligt länge. Vi såg det komma i Ungern och hur det rullas ut i fler länder av alltmer auktoritära ledare, Turkiets inte att förglömma. Den dialog, de konventioner och de system vi har för att utveckla demokratin, rättsstater och mänskliga rättigheter utmanas. När de vi trodde skulle stå upp för ”våra” europeiska värden plötsligt börjar tystna, backa eller skydda de som utmanar förvånades vi.

Hur kunde helt plötsligt ”utmanarna” vinna majoriteter i olika beslutande organ? Politisk öppen debatt ska och kan vi möta, men om det hotas eller köps röster krävs det andra insatser än debatt.

Annons
X

Det finns självklart många olika bevekelsegrunder bakom den utveckling vi sett i olika omröstningar - fullt legitima, om än inte alltid tydligt redovisade. Men finns det också korruption?

Själv minns jag tydligt förvåningen hos många när den parlamentariska församlingen helt plötsligt gick på Azerbaijans linje när vi röstade om en resolution kring politiska fångar där och möttes av vinnargester från ledande företrädare för Azerbaijan. Vid andra omröstningar har helt plötsligt många annars osynliga delegater infunnit sig för att sedan försvinna på nytt.

Det har länge viskats i korridorerna om den så kallade ”kaviardiplomatin” som ska ha utövats. Nu har vi fått se prov på denna när den tidigare ledaren för konservativa/moderata EPP-gruppen Luca Volonte blivit föremål för rättsprocess i Italien efter att ha erhållit miljoner euro från just Azerbaijan, i utbyte mot olika konsultinsatser.

Utgången får vi avvakta men det som framkommit skulle förklara en del av det som händer i Europarådet. Genom rapporten från European Stability Initiative (The European Swamp; ESI 17/12 16) får vi bilden av att detta kan vara toppen på ett isberg.

Detta har skapat rörelse i den parlamentariska församlingen den gångna veckan. Det vi förvånats över har varit den saktfärdighet med vilken parlamentets talman agerat. Med vetskap om det stora intresse som talmannen Pedro Agramunt (EPP) har för Azerbaijan har många frågat sig hur det kommer sig att han inte agerat resolut när anklagelser om korruption redovisas.

Det finns flera ledande personer i olika politiska grupper, även liberala ALDE-gruppen, omnämnda i den rapport som kommit från ESI. Det är därför extra viktigt att det blir slut på försöken att smyga undan frågorna i mer eller mindre slutna politiska rum.

Granskningen av uppgifterna har lyfts bort från den politiska miljön i Europarådet. Majoriteten har inte velat göra något – ännu. De nordisk-baltiska delegationerna beslöt sig därför att tillskriva parlamentets byrå med krav på att fatta ett nytt beslut om en extern, oberoende och transparent utredning av anklagelserna. Självklart krävs det också översyn av våra etiska regelverk och skärpningar. Vi kräver också nolltolerans mot korruption.

Fler delegationer har följt detta spår. 64 delegater från 25 av Europarådets 47 medlemsländer har nu även lagt fram en skriftlig deklaration med krav på detsamma – en extern, oberoende och transparant utredning. Till den kan flera ledamöter ansluta sig innan aprilsessionen. Om inget händer är det viktigt att frågan då ställs varför vissa inte vill stå bakom kravet för att ge dem en chans att öppet förklara sig.

När många av Europarådets parlamentariker driver på för att städa ut all korruption som kan ha förekommit eller förekommer ökar trycket på talmannen Agramunt att agera. Röstköp eller betalning för politiskt skydd ska inte förekomma. Här måste trovärdiga svar ges efter en oberoende granskning. Vi vill inte se ”alternativa fakta” utan fakta.

KERSTIN LUNDGREN är riksdagsledamot (C) och delegat till Europarådet sedan 2007. Bland övriga svenska undertecknare av resolutionen: Tobias Billström (M), Eva-Lena Jansson (S), Niklas Karlsson (S).

Annons

Pedro Agramunt, talman i Europarådets parlamentariska församling från moderata EPP-gruppen, vill inte utreda mutanklagelser.

Foto: Alexander Zemlianichenko / TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X