Hela denna artikel är en annons

Europa världsledande inom hållbarhet

Europa har med god marginal blivit världsledande på hållbara investeringar. Varför då? Enligt Morningstar är trycket högre på europeiska förvaltare att i sina beslut även ta hänsyn till annat än reda siffror.

Enligt Morningstar är trycket högre på europeiska förvaltare att i sina beslut även ta hänsyn till annat än reda siffror

Foto: Adrian Hancu

Enligt Morningstar är trycket högre på europeiska förvaltare att i sina beslut även ta hänsyn till annat än reda siffror

Foto: Adrian Hancu
Enligt Morningstar är trycket högre på europeiska förvaltare att i sina beslut även ta hänsyn till annat än reda siffror
Enligt Morningstar är trycket högre på europeiska förvaltare att i sina beslut även ta hänsyn till annat än reda siffror Foto: Adrian Hancu

Nordea skapade internationella rubriker förra året när bankens fondbolag svartlistade investeringar i kolbolag. I oktober gick den holländska pensionsfonden ABP ut med en nya riktlinjer i syfte att bland annat begränsa investeringar i koldioxidrelaterade tillgångar med 25 procent. Och de svenska AP-fonderna, med långt över 1 000 miljarder i tillgångar, har alla mer och mer profilerat bolagsstyrningsarbetet där hänsyn till exempelvis miljö är ett ingångsvärde.

Det låter sunt ur miljösynpunkt, men det handlar också om krassa ekonomiska överväganden.

Kolbolagen har rasat

Dels handlar det om ett mer hållbart och holistiskt sätt att se på investeringar. Kolbolagens aktiekurser har rasat de senaste åren, och det samtidigt som världens börser gått ganska starkt – och allt kan inte förklaras av billigare råvaror.

– Finansmarknaden har helt enkelt insett att det här inte är särskilt bra placeringar på lång sikt, säger Maria Rengefors, Nordeas fondchef.

Det utgör bara ett av flera exempel på den europeiska finansbranschens tillsynes växande intresse för hållbara investeringar. Faktum är också att Europa, närmast med hästlängder, är ledande inom området.

Andra krav i Europa

Av det kapital som globalt har investerats med sådan hänsyn, kan över 60 procent tillskrivas europeiska tillgångar. Etiketteringen bör möjligen ses som ett riktmärke, men av hållbara investeringar om cirka 21,3 biljoner dollar, härrör omkring 13,6 biljoner till Europa. Amerikanska tillgångar, å andra sidan, svarar för 30 procent.

Statistiken är publicerad i Morningstars fondmagasin, som också ställer sig den befogade frågan varför Europa spelar i en egen liga. En hypotes är att Europeiska institutioner helt enkelt ser hållbarhetsarbetet som en inneboende del av deras uppdrag – det vill säga att det mandat de har fått av spararna helt enkelt ställer krav på hänsyn till annat en reda finansiella siffror.

”Millennials” har fattat intresse

Men medan hållbara investeringar som fenomen växer kraftigt, visar Morningstar att intresset från privatkunder fortfarande inte har tagit fart på allvar. Det här antas bero på att det fortfarande finns en rädsla hos allmänheten att hänsyn till miljö och etik också är förknippat med sämre avkastning – detta trots att allt mer bevis tyder på motsatsen.

Det är i huvudsak kvinnor och så kallade “millennials” som på allvar har fattat intresse för fenomenet, medan den manliga delen av befolkningen inte har lika stort intresse.

Läs mer om Nordeas arbete med ansvarsfulla investeringar här.

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. Faktablad, Informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns på nordea.se/fondinfosamt på Nordeas bankkontor.

Annons
Annons
Annons