Annons
X
Annons
X

Europa måste ta tag i romernas situation

Imorgon, den 17 oktober, möter finansmannen och filantropen George Soros Sveriges regering för att diskutera romernas situation i Europa. I den globala konkurrensen har EU inte råd att låta miljoner EU-medborgare utestängas från utbildning och den reguljära arbetsmarknaden, skriver George Soros, EU-minister Birgitta Ohlsson och integrationsminister Erik Ullenhag.

George Soros, Birgitta Ohlsson och Erik Ullenhag.
George Soros, Birgitta Ohlsson och Erik Ullenhag. Foto: SCANPIX

BRÄNNPUNKT | DISKRIMINERING

Romerna är Europas största minoritet och de har förtryckts och diskriminerats i århundraden. Det är hög tid att göra upp med detta mörka arv. Enligt EU-kommissionen utgör den romska gruppen uppskattningsvis sex miljoner människor i EU:s 27 medlemsstater, vilket ungefär motsvarar Danmarks befolkning.

Vi är djupt bekymrade över situationen för EU:s romer. De utsätts även idag för rasism, diskriminering och våld. Politiska partier i EU uttrycker öppet hat gentemot romer. På EU-nivå finns emellertid sedan en tid tillbaka en enighet om att resoluta åtgärder krävs. På EU-kommissionens begäran har samtliga medlemsländer presenterat nationella strategier för integrering av romer fram till 2020. Men mer måste göras. Det är varken värdigt eller hållbart att en så stor grupp EU-medborgare lever i utanförskap. En tillvaro som allt för ofta är ren misär.

EU:s medlemsstater måste i grunden göra upp med förtrycket av romer. I Rumänien hölls romer som slavar in på 1800-talet, minst en halv miljon romer mördades av nazisterna och i Sverige har hundratals romer tvångssteriliserats i modern tid. De flesta européer känner till judarnas historia och Förintelsen. På samma sätt måste vi synliggöra Europas skuld när det gäller romerna. Men romernas öde berättas inte i europeiska klassrum. Vi anser att det finns ett samband mellan denna historielöshet och romernas marginalisering idag.

Annons
X

Det är oacceptabelt att förvägra en minoritet mänskliga fri- och rättigheter i EU. Grundläggande rättigheter som alla unionens medborgare har. Att bekämpa rasismen ska prioriteras men romerna måste också börja betraktas som en resurs. I den globala konkurrensen har EU inte råd att låta miljoner EU-medborgare utestängas från utbildning och den reguljära arbetsmarknaden.

Europa står inför en demografisk utmaning. Idag finns det fyra människor i arbetsför ålder för varje person över 65 år. 2050 kommer det att vara två arbetstagare för varje pensionär i EU. Nativiteten i Europa är för låg för att öka befolkningen. Samtidigt är romerna en snabbt växande del av EU:s befolkning. Medelåldern bland romer är 25 år och ska jämföras med den genomsnittliga medelåldern i unionen som är 40 år. Men romerna har klart lägre förvärvsfrekvens, sämre hälsa och levnadsstandard än genomsnittet i EU.

Vi efterlyser ett mentalt paradigmskifte. Fler regeringar i EU måste inse att romernas utanförskap framför
allt har ett mänskligt men också ett ekonomiskt pris. Det gäller särskilt EU-länder med stor romsk befolkning som Rumänien, Bulgarien, Ungern och Slovakien. Romerna utgör uppskattningsvis mellan sju till tio procent av dessa länders invånare, om några generationer talar det mesta för att andelen ökar ytterligare.

EU:s byrå för grundläggande rättigheter har undersökt romernas situation i elva medlemsländer. Utbildningsnivån är lägre än majoritetsbefolkningens i respektive land, det gäller i synnerhet högre utbildning. Att satsa på utbildning för framförallt romska barn och unga vuxna är en investering som unionen inte har råd att avstå ifrån.

I en rapport från Världsbanken från 2010 om de ekonomiska kostnaderna för romernas utanförskap i EU är slutsatsen att det har en dyr prislapp. Miljarder euro går till spillo. Ökade skatteintäkter främjar ekonomins förmåga att växa och bidrar till att stärka de offentliga finanserna. För individen skänker arbete och inkomst egenmakt, trygghet och större möjligheter att ge sina barn en bra uppväxt.

Det pågår ett arbete med en vitbok om de övergrepp romerna drabbades av under 1900-talet i Sverige. Regeringen har i år beslutat om en fyraårig satsning på knappt 50 miljoner kronor för att stärka romernas ställning på arbetsmarknaden och i utbildningsväsendet. Målet är att den rom som föds 2012 i Sverige om tjugo år ska ha samma möjligheter som alla andra medborgare. Det är ett mål som måste bli verklighet i hela unionen. Diskrimineringen av romer måste förpassas till Europas historieböcker.

GEORGE SOROS

grundare och ordförande Open Society Foundations

BIRGITTA OHLSSON (FP)

EU-minister

ERIK ULLENHAG (FP)

integrationsminister

Fler debattartiklar om Europa:

Läs även

Annons
Annons
X

George Soros, Birgitta Ohlsson och Erik Ullenhag.

Foto: SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X