Annons
X
Annons
X

Europa måste ta klimatansvar

VALRÖRELSEN. Ekonomin, brottsligheten och klimatfrågan står högst på agendan för moderaterna i valrörelsen inför valet till Europaparlamentet. Krisen får inte användas som ursäkt för att inte ta tag i frågor som klimatet. Istället måste EU gå före och visa på ledarskap i klimatpolitiken. Det kräver emellertid att vi förmår Europa att stå upp för träffade överenskommelser och agera samlat med sikte på klimattoppmötet i Köpenhamn i december, skriver statsminister Fredrik Reinfeldt.

Världen upplever sin värsta ekonomiska kris sedan 1930-talet. Vad som började som problem i ett antal amerikanska banker och finansinstitut har nu spridit sig till nära nog varje hörn av vår jord. Krisen slår globalt, mot Europa och även Sverige. Den drabbar världsomspännande företag, likväl som småföretagare på orten där vi bor. Oron krisen för med sig finns på arbetsmarknaden i stort och bland människor som nu riskerar att förlora jobbet.

Den 7 juni ska Sverige utse 18 personer att föra vår talan i Europaparlamentet. Valet till Europaparlamentet har kallats det glömda valet. Det är en olycklig beskrivning på ett val som denna gång handlar om flera viktiga frågor med direkt bäring på Sverige och människors vardag.

Aldrig tidigare, under de nära 15 år som Sverige varit medlem i EU, har vikten av internationell samverkan för att möta internationella utmaningar varit tydligare.

Annons
X

De partier som nu söker svenska folkets förtroende att företräda dem i Europaparlamentet måste kunna leverera ett trovärdigt och ansvarsfullt svar på den oro som många människor nu känner. Det handlar inte längre om ett ja eller nej till medlemskapet.

För att nå resultat i en orolig tid krävs besked om vad Sveriges inflytande i EU ska användas till och hur vi ska verka för att använda medlemskapet för Sveriges bästa. Moderaterna söker i detta val stöd för en politik som tar sin utgångspunkt i människors vardag och samtidigt tar ansvar för de långsiktiga utmaningar vi står inför.

De stora frågor som ligger framför oss är lika svåra som de är viktiga. Krisen kommer att kräva hårt arbete och en ansvarsfull politik i Sverige, men en global kris kräver också globala svar. Världsekonomin måste komma på fötter igen. För ett handelsinriktat land som vårt Sverige, där hälften av ekonomin är exportdriven, är detta centralt för att bryta den ekonomiska nedgången.

EU är en av världens största marknader och majoriteten av vår handel sker med dess övriga 26 medlemsländer. Det gör ansvarstagande i Europasamarbetet centralt för att vi ska få på plats stabila, långsiktiga åtgärder för finansmarknaderna och kunna göra rätt insatser för jobben.

På samma sätt vi nu agerar i Sverige för att dämpa krisen och skapa grund för att vi ska stå starka när ekonomin vänder uppåt igen, krävs att vi agerar för att förmå EU att göra rätt prioriteringar. Det handlar inte om att överlåta till EU det vi löser bäst i Sverige. Hur vi utformar vår välfärd, våra arbetsmarknadsregler eller vår sociala trygghet – det vi kallar den svenska modellen – mår bäst av att förbli frågor vi löser här hemma.

Vi vill i
stället använda Sveriges inflytande för att slå vakt om viktiga värden som ordning och reda i ekonomin samtidigt som rätt åtgärder sätts in mot arbetslösheten. Framtidsinvesteringar i utbildning och forskning är tillsammans med reformer för företagande och ökad konkurrenskraft fortsatt avgörande för att Europa ska kunna hävda sig i den hårdnade globala konkurrensen.

Sist men inte minst måste Sverige vara en stark röst till försvar för öppenhet, frihandel och internationellt samarbete
i en tid då röster höjs för stängda gränser, handelshinder och protektionism.

Krisen får samtidigt inte användas som ursäkt för att inte ta tag i våra andra framtidsutmaningar. Klimatfrågan är på allvar. Människans utsläpp påverkar vår jord med stora negativa konsekvenser som följd. Vi kan göra något åt det, men det kräver politiskt ledarskap. Sverige står för endast 0,2 procent av världens utsläpp av växthusgaser.

Vi kan göra mycket, men våra nationella insatser har tyvärr ingen större global påverkan om de inte följs av insatser för att samla världen till gemensam handling. Det understryker vikten av ett starkt EU-samarbete.

Som politisk och ekonomisk stormakt har EU möjlighet att bereda vägen för både ekonomisk utveckling och ett långsiktigt hållbart samhälle. Sverige har sedan början på 1990-talet minskat sina utsläpp med 9 procent, samtidigt som vår ekonomi vuxit med 44 procent. Vi har med detta visat att det är möjligt att kombinera ekonomisk tillväxt med minskade utsläpp.

Det ansvar vi visat för klimatfrågan i Sverige vill vi nu göra till Europeisk politik. Vi är övertygade om att EU har förmågan att gå före och visa på ledarskap i klimatpolitiken.

Det kräver emellertid att vi förmår Europa att stå upp för träffade överenskommelser och agera samlat med sikte på klimattoppmötet i Köpenhamn i december. Uppsatta mål måste nu omvandlas till konkreta åtgärder för att minska utsläppen och beroendet av fossila bränslen. Fortsatta insatser behövs för att bättre nyttja forskning och ny teknik i klimatarbetet.

Vår tredje utmaning handlar om den organiserade brottslighet som tar sig i allt fler uttryck. Den illegala invandringen och trafficking handlar inte bara om människor som försöker fly en hopplös situation. Den handlar också om de som profiterar på deras desperation i vad som med rätta kallas vår tids slaveri.

Vi vet att nästan all narkotika som kommer till Sverige gör det från ett annat EU-land. Till det kan läggas pengatvätt, handel med illegala vapen eller andra grova brott.

Svenska kriminella gäng ingår i
dag
i internationella nätverk där de växer
och utvecklas. De metoder de använder för sin verksamhet är ett större hot mot samhället än den egentliga verksam
heten, som stölder och narkotika.

När tulltjänstemän och poliser hotas och mutas, eller när brottsoffer inte vågar anmäla och vittnen glömmer vad de sett – då skakas fundamenten i vår rättsstat.

Liksom finanskrisen och klimatfrågan känner brottsligheten i vår tid inte av några nationsgränser, det ställer krav på att vi agerar tillsammans med andra för att bekämpa den.

Även i kampen mot organiserade ligor, droger och människohandel behövs röster för ett starkt samarbete i EU. Vi söker därför stöd för att med kraft bekämpar dem som tror sig stå över lagen samtidigt som vi inte tänker blunda för den sociala utslagningens konsekvenser.

I
dag inleder vi moderater vår Europavalrörelse. Vi gör det med viljan att tillhöra Europasamarbetets kärna och ett tydligt löfte till väljarna. Vi ska ta människors upplevda problem som vår utgångspunkt och ge Sverige en stark röst som i en svår tid slår vakt om värdet av ansvarstagande också i EU. Som sätter frågor som jobben, klimatet och kampen mot den organiserade brottsligheten främst.

Med det vill vi använda Sveriges medlemskap för ett starkt Europa och Sveriges bästa.

Fredrik Reinfeldt

Sveriges statsminister

brännpunkt VALET till eu

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X