Annons
Op ed

Europa måste stärka sin konkurrenskraft

Under strecket
Publicerad

Trots att det har gått över fem år sedan den ekonomiska krisen bröt ut brottas Europa ännu med stora utmaningar. Budgetunderskotten är alltjämt för stora och skuldberget växer. Arbetslösheten är hög – inte minst bland Europas unga. Därför måste reformer för nya jobb och en växande ekonomi vara i fokus när vi EU-medborgare senare i vår ska välja ett nytt Europaparlament. Visst finns det andra viktiga frågor som miljö/klimat och kampen mot brottslighet. Men klarar vi inte jobben blir även dessa utmaningar svårare.
 

**Ekonomiskt välstånd **bygger på att vi alla – genom arbete, sparande, investeringar och innovationer – skapar produkter och tjänster som vi sedan byter med varandra. Politikens roll är därför främst att skapa rimliga, förutsägbara villkor för individer, familjer och företag utan alltför hämmande regler, skatter och byråkrati.

Annons
Annons
Annons