Annons
X
Annons
X

Europa kan gå miste om bästa forskarna

Oro för forskningens framtid I ett krisande EU har fått 42 nobelpristagare och 5 Fields-medaljvinnare att skriva ett öppet brev till EU:s medlemsstaters stats- och regeringschefer samt ordförande för EU:s institutioner.

BRÄNNPUNKT | FORSKNING

Det sägs ofta att varje kris även medför möjligheter. Den pågående ekonomiska krisen tvingar oss att välja, och ett av dessa val rör forskning och dess finansiering. År 2000, satte Ni och Era föregångare upp som mål att EU skulle bli ”världens mest dynamiska kunskaps-baserade ekonomi år 2010”. Denna intention var ambitiös och ädel, men målsättningen har ännu inte uppnåtts.

Forskning kan hjälpa oss hitta svar på många viktiga problem som vi konfronteras med idag: nya sätt att utvinna energi, nya produkter och sätt att producera dessa, förbättrad förståelse för hur samhället fungerar och hur vi kan organisera det. Vi är bara i början på en revolutionerande ny förståelse för hur vår kropp fungerar vilket kommer att få vittgående positiva effekter på hälsa och åldrande i framtiden.

Europa ligger i framkant inom många forskningsområden. Att omvandla denna kunskap till nya innovativa produkter, tjänster och industrier är det enda sättet för Europa att förbli konkurrenskraftigt i dagens snabbt föränderliga värld, och därmed garantera Europas långsiktiga ekonomiska välstånd.

Annons
X

Kunskap känner inga gränser. Konkurrensen är mycket hög på den globala marknaden för toppbegåvningar. Europa har inte råd att förlora sina bästa forskare, och skulle gynnas mycket genom att attrahera utländska begåvningar. Att minska medlen till excellent forskning, skulle medföra en nedgång i antalet duktiga forskare. Om EU-budgeten för forskning och innovation kraftigt minskar riskerar vi att förlora en generation begåvade forskare just när Europa behöver dem som bäst.

Det Europeiska Forskningsrådet (ERC) har uppnått internationellt erkännande på anmärkningsvärt kort tid. ERC finansierar de bästa forskarna, oavsett nationalitet, var de än arbetar i Europa: Excellenta forskare, excellenta projekt. ERC utgör ett viktigt komplement till den nationella finansieringen av grundforskning.

Finansiering av forskning på EU-nivå möjliggör ett bättre utnyttjande av våra resurser och effektiviserar de nationella forskningsmedlen. Dessa EU-resurser är mycket värdefulla. De har redan visats vara av utomordentligt stort värde för europeisk forskning, liksom för samhället i stort, och har dessutom ökat Europas internationella konkurrenskraft.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Det är mycket angeläget att vi på ett pan-europeiskt plan stödjer, och ännu viktigare, inspirerar, den väldiga rikedom av forsknings- och innovationspotential som finns över hela Europa. Vi är övertygade om att den yngre generationen av forskare också kommer att göra sin stämma hörd – och Ni bör lyssna på vad de har att säga.

  Vår fråga till Er, stats- och regeringschefer samt ordförande som träffas i Bryssel den 22 till 23 november för att diskutera EU:s budget för 2014 till 2020, är enkel: när Europas framtida budget presenteras, vilken roll kommer forskningen att ha i Europa i framtiden?

  SIDNEY ALTMAN

  Kemipriset 1989

  WERNER ARBER

  Medicinpriset 1978

  ROBERT J. AUMANN

  Ekonomipriset 2005

  FRANCOISE BARRÉ-SINOUSSI

  Medicinpriset 2008

  GÜNTER BLOBEL

  Medicinpriset 1999

  MARIO CAPECCHI

  Medicinpriset 2007

  AARON CIECHANOVER

  Kemipriset 2004

  CLAUDE COHEN-TANNOUDJI

  Fysikpriset 1997

  JOHANN DEISENHOFER

  Kemipriset 1988

  RICHARD R. ERNST

  Kemipriset 1991

  GERHART ERTL

  Kemipriset 2007

  SIR MARTIN EVANS

  Medicinpriset 2007

  ALBERT FERT

  Fysikpriset 2007

  ANDRE GEIM

  Fysikpriset 2010

  SERGE HAROCHE

  Fysikpriset 2012

  AVRAM HERSHKO

  Kemipriset 2004

  JULES A. HOFFMANN

  Medicinpriset 2011

  ROALD HOFFMANN

  Kemipriset 1981

  ROBERT HUBER

  Kemipriset 1988

  SIR TIM HUNT

  Medicinpriset 2001

  ERIC R. KANDEL

  Medicinpriset 2000

  KLAUS VON KLITZING

  Fysikpriset 1985

  SIR HAROLD KROTO

  Kemipriset 1996

  FINN KYDLAND

  Ekonomipriset 2004

  JEAN-MARIE LEHN

  Kemipriset 1987

  ERIC S. MASKIN

  Ekonomipriset 2007

  DALE T. MORTENSEN

  Ekonomipriset 2010

  ERWIN NEHER

  Medicinpriset 1991

  KONSTANTIN NOVOSELOV

  Fysikpriset 2010

  SIR PAUL NURSE

  Medicinpriset 2001

  CHRISTIANE NÜSSLEIN-VOLHARD

  Medicinpriset 1995

  VENKATRAMAN RAMAKRISHNAN

  Kemipriset 2009

  RICHARD J. ROBERTS

  Medicinpriset 1993

  HEINRICH ROHRER

  Fysikpriset 1986

  BERT SAKMANN

  Medicinpriset 1991

  BENGT I. SAMUELSSON

  Medicinpriset 1982

  JOHN E. SULSTON

  Medicinpriset 2002

  JACK W. SZOSTAK

  Medicinpriset 2009

  JOHN E. WALKER

  Kemipriset 1997

  ADA E. YONATH

  Kemipriset 2009

  ROLF ZINKERNAGEL

  Medicinpriset 1996

  HARALD ZUR HAUSEN

  Medicinpriset 2008

  Mottagare av Fieldsmedaljen:

  PIERRE DELIGNE, 1978

  TIMOTHY GOWERS, 1988

  MAXIM KONTSEVICH, 1998

  STANISLAV SMIRNOV, 2010

  CEDRIC VILLANI, 2010

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X