Annons
X
Annons
X

Europa bör ta efter svenska sexköpslagen

Tillåten prostitution leder till ökad sexhandel. Det sambandet är tydligt och måste erkännas. I de allra flesta europeiska länder går sexköparen fri, oavsett vilka tragedier dennes handlingar bidragit till. Därför bör Sverige visa resten av Europa att det är möjligt att bekämpa problemet genom att kriminalisera köparna. Det skriver Anna Hedh (S), Cecilia Wikström (FP) och Malin Roux, RealStars.

En man på den tyska bordellen Artemis i Berlin.
En man på den tyska bordellen Artemis i Berlin. Foto: MARKUS SCHREIBER/AP

BRÄNNPUNKT | SEXHANDEL

På de statligt sanktionerade tyska bordellerna arbetar inte ”vanliga tyska tjejer” utan knappt myndiga flickor från fattiga delar av Östeuropa.

Imorgon, den 18 oktober, är det EU:s anti-trafficking dag och Bryssel riktar strålkastarna på Europas problem med trafficking. Fenomenet är idag större än någonsin och EU har högst antal sexslavar per invånare i världen. Det är svårt att finna riktigt effektiva åtgärder som kan stoppa det flöde av människor som säljs som sexslavar. Vi menar att det är helt nödvändigt att ta krafttag för att bekämpa ett av våra största problem som på det allra mest genomgripande sätt kränker människans grundläggande rättigheter.

Idag ser vi hur marknaden för sexhandel blir allt mer lönsam i takt med att prostitution i många av EU:s medlemsländer betraktas som normalt och socialt accepteras. Men tillåten prostitution leder till ökad sexhandel. Sambandet blir tydligt – en ökad efterfrågan på sexslavar ökar på motsvarande sätt handeln med människor.

Annons
X

Sverige har genom sexköpslagen, det vill säga ett förbud att köpa sexuella tjänster, visat att prostitution inte går att jämföra med annan handel eller utbud av tjänst. En människa är aldrig en handelsvara. Genom att våga ta avstånd från den skrämmande europeiska utvecklingen där sexhandel betraktas som något normalt, har Sverige agerat som ett föredöme för andra länder. Sverige behöver därför ta sin ledarroll på allvar för att visa resten av Europa att prostitution leder till ökad trafficking, men det är möjligt att bekämpa fenomenet – om köparen kriminaliseras begränsas även efterfrågan som en naturlig konsekvens.

I de allra flesta europeiska länder går sexköparen fri, oavsett vilka tragedier sexköparens handlingar bidragit till att orsaka traffickingoffret. Den senaste undersökningen från EU-kommissionen bekräftar i enlighet med tidigare studier att en överväldigande majoritet av – 76 procent procent av slavarna – i EU utnyttjas inom sexindustrin.

EU-kommissionen lade i juni i år fram en ny strategi för att bekämpa människohandel. Förslaget lyfter fram behovet att skydda brottsoffren. Det är bra, men alltför trubbigt för att konkret sätta stopp för efterfrågan av kvinnor som därmed blir vår tids slavar – sexslavar. För att skydda de människor som riskerar att falla offer för Europas sexhandel måste vi på sikt lagstifta bort möjligheten till sexköp i hela EU. Så länge sexindustrin accepteras skapas tillfällen för sexhandlare att tjäna pengar på utsatta människor. Finns det ekonomiska vinster att göra, så kommer efterfrågan på sexslavar också i framtiden att vara stark och människohandeln kommer att fortsätta. Det blir en ond cirkel där efterfrågan och tillgång blir korresponderande kärl. Utan efterfrågan elimineras ju rekryteringsbasen och färre människor faller offer för denna vedervärdiga industri.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Frågan om människohandel är komplex och utgörs av välorganiserade system där rekrytering, transport och exploatering är delar i en värdekedja om styrs affärsmässigt. Från offrens sida handlar det dock snarare om en lång rad av kränkningar där personerna stegvis fråntas sitt värde och sina mänskliga rättigheter. Europas politiker på alla nivåer måste därför våga ta ett helhetsperspektiv och erkänna att prostitution och människohandel hänger ihop.

  Även om Sverige erkänt logiken ligger de flesta länder långt, långt efter.

  Att försöka tackla ett systemfel genom att endast fokusera på offren innebär att polisen saknar verktyg för att kunna vidta åtgärder där det sexuella utnyttjandet sker; på fysiska såväl som digitala marknadsplatser. Så länge det finns marknadsplatser så är sexhandel en lönsam affär. Men det är en myt att legaliserade handelsplatser rentvår prostitution från trafficking. På de statligt sanktionerade tyska bordellerna arbetar inte ”vanliga tyska tjejer” utan knappt myndiga flickor från fattiga delar av Östeuropa. Det är ett faktum att nästan all form av prostitution medför någon form av tvång, inte sällan på grund av en utsatt livssituation som ofta bottnar i fattigdom, övergrepp i barndomen, bristande vuxnenrelationer, tidig utsatthet och sårbarhet som lett till en bristande självkänsla och tillitsförlust.

  Sverige ses på många håll som ett föregångsland för att hantera problemet med sexhandel. Frankrike, Storbritannien, Danmark och Irland är länder som med nyfikenhet och beundran tittar på den svenska modellen. Detta bör vi uppmuntra. Sverige behöver också sätta tryck på frågan, så att människohandeln, vår tids slaveri, upphör. Bara så kan mänskliga rättigheter i bli en rättighet för alla i Europa, även för de mest utsatta.

  ANNA HEDH (S)

  Europaparlamentariker

  CECILIA WIKSTRÖM (FP)

  Europaparlamentariker

  MALIN ROUX

  grundare RealStars

  Annons
  Annons
  X

  En man på den tyska bordellen Artemis i Berlin.

  Foto: MARKUS SCHREIBER/AP Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X