Annons
X
Annons
X
Näringsliv
Analys

Patricia Hedelius: Euron står inför ett sammanbrott

EU:s valutasamarbete håller inte länge till. Det spår Royal Bank of Scotlands chefekonom Pär Magnusson. Ska man tro honom är det dags att börja fundera över vilka länder som är på gång att lämna valutaklubben frivilligt. Den hetaste kandidaten är Finland.

Toppmöten om skuldkrisens lösning har satt börsagendan och dikterat nästa politiska steg. Nu är det dags igen. På det planerade EU-toppmötet den 9 december ska förslagen till skuldkrislösning ligga på bordet. Men liksom inför tidigare möten är det svårt att ta detta på allvar.

Obalanserna inom valutaunionen är för stora. De rika länderna i norr mot de djupt skuldsatta i södern innebär spänningar som ingen politiker i världen kan slå broar mellan. Det går inte heller att bedriva en vettig penningpolitik från centralbankens sida.

– Eurosamarbetet kommer inte att hålla som vi känner det idag. Antingen går man snabbt mot gemensam finanspolitik och därmed gemensam statsbildning, eller så är det är bara en fråga om när och hur EMU bryts upp, inte om, säger Pär Magnusson.

Annons
X

ECB har dammsugit marknaden för att köpa upp lån från skuldkrisande länder. Genom att köpa upp lånen i andra hand, från banker, kringgår ECB förbudet om direkt finansiellt stöd till länder. Tyskland har gång på gång motsatt sig den konstgjorda andningen. Men eftersom man bara är ett av ett fåtal klubbmedlemmar med koll på sin egen ekonomi har landet röstats ned. Någon regelrätt sedelpressstrategi,som kan trigga igång både inflation och en rejäl valutaförsvagning, har det dock inte varit frågan om.

När ECB köpt dåliga lån från bankerna har det, något förenklat, skett med pengar inlånade från bankerna. Effekten blir att pengamängden i det finansiella systemet förblir oförändrad.

På lite längre sikt är dock strategin lika dömd att misslyckas som att försöka täta Titanic med ett tuggummi. Igår var första gången som ECB inte lyckades låna upp pengar från de europeiska bankerna för att köpa upp skulder från Grekland, Italien och Spanien. Bankerna ville hellre behålla sina kontanter själva.

Det innebär att ECB nu läcker ut pengar i det finansiella systemet. Förvisso var det bara 5 procent av den totala summan på drygt 200 miljarder euro som inte ECB fick låna upp. Men det kan vara första tecknet på att steriliseringen snart når vägs ände. Att fortsätta köpa upp dåliga lån utan att binda motsvarande summa i som att trycka eurosedlar för att betala skulder. Det innebär att Tyskland tillsammans med Finland,Nederländerna och Österrike tvingas bli borgenärer för de länder som inte kan betala för sig.

Det här alternativet har förstås de rika länderna i norr redan funderat över. Både Finland och Tyskland har flaggat för att det måste bli en förändring över inflytandet i euroklubben om samarbetet ska fungera.

– Förslaget om att ekonomisk styrka ska avgöra vem som ska bestämma i eurozonen är befängt. Med andra ord är det de rika som ska diktera de fattigas villkor. Det påminner mycket om den gamla svenska ståndsriksdagen, konstaterar Pär Magnusson.

Under det senaste året har många röster höjts för att Grekland ska kastas ut ur euroklubben. Även Greklands olycksbröder ska möta samma öde om de inte tar tag i sina problem och skär ned sina kostnader rejält.

– Egentligen kan man fråga sig varför inte euron försvagats mer på grund av att utsikterna gradvis försämras. Men euron är en sammanvägning av alla deltagarnas ekonomier. Men hur euron kommer utvecklas när samarbetet havererar beror på vilka som lämnar och vilka som blir kvar, säger Pär Magnusson.

Men motsättningarna inom eurozonen talar snarare för att det är något av de rika länderna som kommer att välja att lämna. Den politiska opinionen på hemmaplan kommer sannolikt bli övermäktig. Tyskland ligger faktiskt nära till hands att bli det första landet att bryta sig loss. Valutaunionen var inget man egentligen önskade utan kan ses som en eftergift för att Västtyskland skulle få förenas med Östtyskland. Men det land som står längst bort från sina europeiska grannar är Finland. Landets betydelse för eurozonen är marginell men symboliskt skulle ett avhopp dödförklara samarbetet och bana väg för fler att lämna.

Lämnar länderna med starka ekonomier kommer euron sannolikt att kraftigt försvagas för att avspegla värdet på de ekonomier som finns kvar. Kommer euron istället bestå av tyska- och finska mark och nederländska gulden och österrikiska schilling så är det upplagt för en rejäl euroförstärkning.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X