Analys

Mats Hallgren:Euron ska räddas med brandväggar

framtidsplan I Berlin, Bryssel och Paris arbetas det nu dygnet runt på ett stort och mångsidigt paket för att rädda euron, både på kort sikt och för framtiden. Paketet måste vara så trovärdigt att det lugnar och stabiliserar den allt nervösare finansmarknaden.

Under strecket
Publicerad
Annons

Beslutet att flytta nästa EU-toppmöte från 17 till 23 oktober har uppfattats som ett tecken på villrådighet. Men tvärtom kan senareläggningen betyda att det nu finns betydande politisk enighet om vad som krävs. Det finns säkert återstående oenighet om flera delar. Därför behövs det en extra vecka för att mer i detalj få alla delarna på plats. Paketet måste vara så kraftfullt att ingen behöver tveka om att det ska räcka.

Förenklat kan man säga att det är två övergripande problem som måste lösas i ett sammanhang. För det första måste den akuta, pågående krisen lösas; främst problemet Grekland. För det andra måste man presentera långsiktiga åtgärder för att förhindra framtida kriser. Lösningarna hänger nära ihop och påverkar varandra. Beslutsamhet inför framtiden kan ge positiva signaleffekter på möjligheten att klara den akuta krisen; och tvärtom.

Annons
Annons
Annons