Euron lyfter Sverige

En gemensam valuta leder på sikt till ökad tillväxt och högre inkomster för medborgarna i EU. Nationella valutor hindrar handel. Vår slutsats blir att euron är bra för både näringsliv och konsumenter i Sverige, skriver Klas Eklund, Carl Johan Åberg och åtta andra nationalekonomer.

Under strecket
Publicerad
Annons

Den inre marknaden är EU:s viktigaste ekonomiska projekt. Den långsiktiga visionen är att skapa en integrerad marknad med fri rörlighet för individer, kapital, varor och tjänster. Men nationella valutor med rörliga växelkurser fungerar som handelshinder. Därför är en gemensam valuta ett naturligt och nödvändigt steg för att realisera den gemensamma marknaden. Ett medlemsland som behåller en egen valuta förbehåller sig rätten att genom en deprecierande valuta förstärka konkurrenskraften för sina företag.

Detta strider mot syftet med den inre marknaden eftersom det bromsar och snedvrider handeln - ungefär som en tull på importen och/eller en subvention för exporten. En företagare som planerar att expandera sin verksamhet till ett land med annan valuta måste investera i kapital och marknadsföring för att kunna förverkliga sina planer. Avkastningen på dessa investeringar kommer under en följd av år och är alltid osäker. För den som skall exportera till, eller investera i, ett annat valutaområde tillkommer dessutom den osäkerhet som en fluktuerande valuta utgör. Den osäkerheten medför kostnader - som de företag som befinner sig inom valutaområdet inte har.

Annons
Annons
Annons