”Euron hade ökat svensk handel med 11 procent”

Euroländernas utrikeshandel har ökat markant sedan de införde den gemensamma valutan. Om Sverige deltagit från början hade vår handel varit 11 procent större.

Under strecket
Publicerad
Annons

- Ökningen i handel mellan euroländerna ligger uppskattningsvis på 15 procent. Samtidigt har deras handel med icke-euroländer ökat med drygt 8 procent, säger Alejandro Micco som är en av tre författare till studien.

Om gemensam valuta ökar utrikeshandeln har varit en het stridsfråga i den svenska euro- debatten. Olika, mer teoretiska, studier har visat på mycket stora effekter. Resultat som har ifrågasatts av de flesta. Men tre ekonomer från Interamerikanska utvecklingsbanken - Alejandro Micco, Ernesto Stein och Guillermo Ordonez - har undersökt hur utrikeshandeln utvecklats under de första åren med euron. De har jämfört euroländer med länder utanför valutaunionen och kommit fram till att euroländernas handel ökat med cirka 15 procent jämfört med övriga länder. Resultaten presenterades tidigare i år och väckte uppmärksamhet. Nu har denna trio forskare gjort en specialstudie som gäller Sverige. De har analyserat svensk handelsstatistik för de senaste åren och försökt att uppskatta hur vår utrikeshandel skulle ha utvecklats om vi haft euro från starten 1999.

Annons
Annons
Annons