Annons

Euron bra för u-länderna

Under strecket
Publicerad

Allt för ofta hör man euromotståndare oemotsagda hävda att den gemensamma valutan är ett hot mot utvecklingsländernas ekonomier. Oftast som ett försvar när de anklagas för nationalism och bristande solidaritet. Andra anklagelser som slängs runt är att EU:s centralisering skulle utestänga de fattiga i världen och att det så kallade bygget av fästing Europa ses som en föregångare till en ny kolonial supermakt. Retoriskt effektivt, men är det representativt för tredje världens åsikter eller bara ogrundat strunt från de svenskar som gör sig till förespråkare för länderna i tredje världen?

Lula da Silva, nyvald socialistisk president i Brasilien, uttryckte vid G8-mötet nyligen att prioriteten hos u-länderna ligger på avskaffandet av i-ländernas subventioner av jordbruket, kampen mot hiv/aids och en demokratisk utveckling av fattiga diktaturer. Man uttrycker varken kritik mot EMU eller EU:s gemensamma utrikes- och försvarspolitik. Däremot menar man att ett starkare EU skulle kunna balansera USA:s allt mer unilaterala roll i världspolitiken. En gemensam marknad med en gemensam valuta är av avgörande betydelse för att EU ska kunna samla sig till en gemensam syn på utrikes- och biståndspolitik. Demokratiska beslut fattade av parlamentet och ministerråden är också den enda vägen på vilket det gigantiska jordbruksstödet kan avvecklas. I sig vore detta det bästa som kunde hända våra fattiga grannar, den handel med u-länderna som ett avskaffande av jordbrukssubventioner skulle ge motsvarar ungefär fem gånger mer än EU i dag betalar i bistånd.

Annons
Annons
Annons