Annons

Euroländer sägs redo bistå Grekland

Euroländerna är redo att tillsammans ställa upp med mellan 20 och 25 miljarder euro för att stötta Grekland i krisen, rapporterar tyska Der Spiegel.

Reuters, TT
Publicerad

Det vanligen välinformerade nyhetsmagasinet åberopar källor i det tyska finansdepartementet. Men där sägs också att det handlar om överväganden som ännu är i sin linda. Hur mycket vart och ett av länderna i valutaunionen ska ställa upp med avgörs av deras andel av kapitalet i Europeiska centralbanken (ECB), skriver Der Spiegel.

Inför nyhetsbyrån Reuters ville företrädare för departementet på lördagen inte kommentera rapporten, enligt vilket stödet skulle ges i form av både lån och garantier - för tysk del via den statligt ägda utvecklingsbanken Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) - men också vara hårt villkorat.

Annons
Annons
Annons