Annons
X
Annons
X

EU vill tvinga storbolag till större fokus på hållbarhet

EU vill driva igenom lagstiftning som kräver att unionens storbolag dramatiskt skärper sin hållbarhetsrapportering. 18 000 bolag ska tvingas till större transparens kring frågor som korruption, mänskliga rättigheter, miljöpåverkan och socialt ansvar. Inget av de runt 1 000 svenska bolag som påverkas av förslaget lever i dagsläget upp till de nya kraven.

Foto: STAFFAN LÖWSTEDT

Det lagförslag som under tisdagen förhandlas i Litauens huvudstad Vilnius kommer, om lagen blir verklighet, att få omfattande konsekvenser för alla EU:s större bolag. I hela unionen handlar det om 18 000 bolag som ska tvingas att helt förändra hur de rapporterar om hållbarhet. I dag har bara 2 500 av dem någon som helst hållbarhetsrapportering.

Även de svenska bolagens hållbarhetsrapportering är långt ifrån tillräcklig för att klara kraven i lagförslaget. Även om majoriteten av de runt 1 000 svenska bolag som påverkas av lagförslaget redan har hållbarhetsrapporter finns det som SvD Näringsliv tidigare konstaterat stora brister i jämförbarheten mellan dem, både mellan bolagen och från år till år inom ett bolag. Rapporterna har också ofta kritiserats för att mest handla om ”greenwash” – att se bra ut på papperet för att ha något fint att visa upp för allmänheten och investerare.

Och det är båda dessa brister som den nya lagen vill råda bot på. Nu ska information om bolagens miljöpåverkan, sociala arbete och antikorruptionsarbete in i årsrapporterna eller i motsvarande styrelsegodkänt dokument för icke-finansiell rapportering. Bolagen måste förklara vilka risker de utsätts för, vilka policyer de har på plats och beskriva resultatet av deras policyer. De bolag som av någon anledning väljer – eller inte klarar av – att ge information inom något område, måste detaljerat förklara varför. Alla uppgifterna ska granskas av externa revisorer.

Annons
X

Grundbudskapet i lagen är enkelt: hållbarhetsrapporteringen ska tas på lika stort allvar, vara lika formaliserad och användas internt på bolaget på samma sätt som den finansiella rapporteringen.

– Den nya lagen skulle få stora konsekvenser för bolagens styrelser och ledningsgrupper, framför allt när det gäller att kliva bort från ett rent kommunikationsperspektiv när man rapporterar om hållbarhet, säger Jan Noterdoeme, senior rådgivare på och en av grundarna av CSR Europe, en samarbetsorganisation inom just hållbarhetsfrågor för europeiska storbolag.

Enligt Jan Noterdoeme är just detta, att ge hållbarhetsfrågorna en annan dignitet internt, lagens huvudsakliga mål. Dagens förhållande, att kommunikationschefen oftast är den som har hand om hållbarhetsfrågorna, kommer sannolikt att förändras om lagen går igenom. Rapporteringen kommer att gå från att vara ett kommunikationsverktyg till att bli ett redskap för att styra bolaget, identifiera risker och affärsmöjligheter, menar han.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  – Framför allt finansdirektörens roll kommer att skakas om en del om förslaget blir verklighet. Som jag ser det måste hållbarhetsfrågorna nu bli dennes ansvar. Finansdirektören blir i stället en finans- och hållbarhetsdirektör som får en större helhetssyn kring vad bolagets egentliga värde är.

  Förebilden för det nya lagförslaget är Danmark, som med sin nya lagstiftning för tre år sedan tog på sig ledartröjan när det gäller den här typen av ”icke-finansiell rapportering”. Här beskrivs lagen av många som en succé. Även Frankrike har sedan 12 år en lagstiftning som ställer krav på bolagens hållbarhetsrapportering.

  Och det är också dessa två länder som driver på hårdast för att lagförslaget ska gå igenom när EU:s ministerråds arbetsgrupp i frågan i dag träffas för att förhandla om förslaget. I början av nästa år väntas EU-parlamentet fatta beslut om lagförslaget.

  Men om det faktiskt når dit är fortfarande osäkert – stornationer som Tyskland och Storbritannien har ännu inte gått ut med någon ståndpunkt. Den svenska regeringen har, trots rapporterna från grannlandet i söder, i ett första skede uttryckt skepsis mot förslaget. Och om ministerrådets medlemmar säger nej kommer lagförslaget om ”icke-finansiell rapportering” aldrig att tas upp i parlamentet.

  Men oavsett hur förhandlingarna går, tror Jan Noterdoeme att hanteringen av hållbarhetsfrågor är på väg att förändras för alltid. Bolagen bör med andra ord ändå förbereda sig för en framtid där finansiell och icke-finansiell rapportering är betydligt mer integrerad, menar han.

  – Jag kan inte säga hur det går med lagen. Men jag kan säga att frågan om större transparens kring de här frågorna kommer att finnas kvar oavsett vad som händer och framtiden går mot mer integrerad rapportering. Och till exempel Bric-länderna bryr sig inte om att vänta på Europa, de har redan kommit betydligt längre i de här frågorna.

  Annons
  Annons
  X
  Foto: STAFFAN LÖWSTEDT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X