Annons
X
Annons
X

EU vill lagra passageraruppgifter

I framtiden kan en statlig myndighet komma att samla in och spara uppgifter om samtliga flygpassagerare som flyger in och ut ur EU. Namn, adress, personnummer och uppgifter om specialkost finns i den information som flygbolagen ska tvingas lämna i från sig. ”En tegelsten i byggandet av storebrorssamhället”, anser kritiker.

[object Object]
EU vill spara information om dina flygresor in och ut ur EU. Foto: COLOURBOX

Redan 2007 föreslog EU-kommissionen att ett system där medlemsländerna samlar in och sparar uppgifter om flygpassagerare inrättas i EU.

Sedan dess har diskussionerna gått heta – förespråkarna anser att uppgifterna är viktiga i bekämpningen mot terrorism och grov brottslighet, medan motståndarna hävdar att förslaget hotar den personliga integriteten.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Efter flera diskussioner i både ministerrådet och arbetsgruppen mot organiserad brottslighet lade det tjeckiska ordförandeskapet fram ett nytt utkast till rambeslut i slutet av förra veckan.

  Annons
  X

  Enligt dokumentet, som SvD.se läst, föreslås att uppgifter om samtliga passagerare som flyger in eller ut ur EU ska sparas i tre år för att kunna användas av myndigheterna för terrorismbekämpning och i utredningar av grova brott. Därefter ska medlemsländerna själva få bestämma om uppgifterna ska sparas i ytterligare sju år.

  För att systemet ska fungera vill EU att varje medlemsland låter en rättsvårdande myndighet samla in, bearbeta och lagra uppgifterna. Bland den information som flygbolagen ska tvingas lämna ifrån sig finns namn och adress, personnummer och kreditkortsnummer.

  Myndigheten ska sedan i en automatisk process granska uppgifterna, och vid misstänkta fall kontrollera passageraren.

  Den svenska regeringen har redan tidigare sagt att man är positiv till att införa systemet. Så kallade PNR-uppgifter (PNR står för Passenger Name Records) är ”rätt använda väldigt viktiga i brottsbekämpningen”, har till exempel justitieminister Beatrice Ask sagt i EU-nämnden.

  Samtidigt konstaterar nu justitiedepartementet att det fortfarande finns en rad frågor kvar att diskutera, och att förhandlingarna inom EU fortsätter.

  – Det dokument du sett är ett reviderat utkast av det förslag som lades fram redan 2007. Revisionen baseras på de diskussioner som förts under våren, säger Julia Mikaelsson, svensk delegationsledare på justitiedepartementet.

  Bland frågorna som fortfarande diskuteras finns bland annat om hur länge uppgifterna ska sparas, vilka uppgifter som ska sparas och hur de ska få användas.

  – En av de saker som är svårast att enas om just hur länge uppgifterna ska lagras. Det har stått olika siffror i alla reviderade versioner som kommit hittills. I det ursprungliga förslaget var det 13 år tror jag, sedan sjönk det till tio år och nu talar man om obligatorisk lagring i tre år och frivillig lagring i ytterligare sju år, säger Mikaelsson.

  Pär Ström, integritetsombudsman på tankesmedjan Den nya välfärden, ser PNR-förslaget som ytterligare ett steg på vägen mot ett övervakningssamhälle.

  – Det är en tegelsten i byggandet av storebrorssamhället. Som enskild företeelse är det kanske inte så dramatiskt, men sett till alla andra förslag som kommit så är det problematiskt. I dag verkar inte politiker inte vilja se helheten eller diskutera vart gränsen ska gå, säger han.

  Julia Mikaelsson på justitiedepartementet säger att Sverige driver frågan om integritet hårt i förhandlingarna, men medger att det i framtiden kommer att handla om ”massanalys” av uppgifter.

  Ytterligare en fråga som diskuteras är om uppgifter om specialkost ska sparas och lagras – något som enligt kritiker kommer farligt nära registrering av religionstillhörighet.

  – I PNR-uppgifterna finns ju ingen information om vilken religion man, men däremot så kan det stå att man har begärt fläskfri kost eller koshermat, och det kan ju markera religionstillhörighet. Det här är en av frågorna man är väldigt oenig om just nu, säger Julia Mikaelsson.

  Följ SvD.se om integritetsfrågor twitter.com
  Annons
  Annons
  X

  EU vill spara information om dina flygresor in och ut ur EU.

  Foto: COLOURBOX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X