Annons
X
Annons
X

EU-svacka slår hårt mot Sverige

Den ekonomiska ­krisen i Europa blir både ­djupare och mer långvarig än väntat. Det spår EU-kommissionen i en tidigarelagd interimsprognos, som publicerades igår i Bryssel. Tillväxten i EU i år blir negativ, med ­minus 1,8 procent. För år 2010 räknar man bara med en svag återhämtning till plus 0,5 procent

(uppdaterad)
EU-parlamentet.
EU-parlamentet. Foto: FREDRIK PERSSON/SCANPIX

–Vår högsta prioritet nu måste vara att få igång kreditgivningen till företag och hushåll. De beslutade ekonomiska stimulanserna måste också snabbt på plats för att öka investeringar och privat konsumtion, sade den ekonomiansvarige kommissionären Joaquin Almunia vid presskonferensen.

Kommissionens ekonomer förklarar de försämrade utsikterna med att hösten finanskris med full kraft har drabbat den reala ekonomin, det vill säga näringslivets produktion och investeringar samt hushållens konsumtion.

Finansmarknaden, som i höstas var mycket nära ett systemsammanbrott, har nu stabiliserat sig något. Det är dock långt kvar till ett normalläge på finansmarknaden och det finns en risk att krisen i den reala ekonomin leder till en andra krisvåg på finansmarknaden, i form av stora kreditförluster för bankerna, heter det i rapporten.

Annons
X

En annan viktig förklaring till krisen i Europa är att den globala ekonomiska aktiviteten har minskat påtagligt, med fallande världshandel och sjunkande industriproduktion.

Den globala tillväxten i år väntas stanna på 0,5 procent, att jämföra med 3,3 procent för 2008. Tidigast mot slutet av året väntas en svag vändning av den globala tillväxten, om finansmarknaderna kommer igång och USA:s stora stimulanspaket får avsedd verkan.

”För världsekonomin är detta den värsta krisen sedan andra världskriget” heter det i rapporten. Och Europa drabbas hårt i form av ett ras i exportefterfrågan och inhemsk efterfrågan i den privata sektorn. Det är bara offentlig konsumtion och offentliga investeringar som håller efterfrågan ”under armarna”.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Med någon eftersläpning drabbas nu också arbetsmarknaden. Arbetslösheten, som minskat i flera år, stiger snabbt och väntas nå uppemot 9 procent i år och fortsätta att stiga under 2010. Sysselsättningen väntas i år minska med 3,5 miljoner jobb.

  Med stigande arbetslöshet och minskade skatteinbetalningar drabbas också de offentliga finanserna. Budgetunderskotten växer och statsskulderna ökar. Det genomsnittliga underskottet i EU var förra året 2 procent av BNP. För 2010 räknar kommissionen med att det har vuxit till nära 5 procent. Många av de 16 euroländerna kommer att tvingas redovisa underskott långt över den högsta tillåtna nivån 3 procent av BNP.

  Inflationstakten har sjunkit kraftigt under andra halvåret 2008, från toppen på 4 procent i juli till 1,6 procent i december. I år väntas inflationen hamna på 1,2 procent i årstakt. Någon risk för deflation (allmänt sjunkande priser) ser dock inte kommissionens ekonomer ännu.

  Annons
  Annons
  X

  EU-parlamentet.

  Foto: FREDRIK PERSSON/SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X