X
Annons
X

EU storsatsar på näringsforskning

För 132 miljoner kronor ska EU försöka reda ut de kemiska hälsoriskerna med mat, en av de mest infekterade frågorna i EU:s historia. En svensk forskargrupp leder satsningen vid 19 forskningscentra i åtta länder. En ny testmetod har utvecklats för att ge de svar som så länge gäckat forskningen.

(Förklaringar till bilderna, se i spalten till höger.)

– En fantastisk möjlighet. Äntligen går näringsläran över i en ny era med strategier vi inte haft tillgång till tidigare. Näringsforskningen hamnar på gennivå och för första gången kan vi använda molekylärbiologins mest sofistikerade vapen.
Professor Jan-Åke Gustafsson sitter i sitt stora ljusa tjänsterum i forskningsparken Novum intill Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Han döljer inte sin entusiasm över beslutet om de 14 miljonerna euro i Bryssel och det synnerligen omfattande arbete som nu väntar under de kommande fem år. Det är han som leder den stora EU-satsningen med över 200 forskare.
Hans mångåriga forskargärning inom medicinsk näringslära vid Karolinska Institutet har koncentrerats på att studera hormoner och hur dessa omsätts i och påverkar kroppen, ett av de mest komplicerade fälten där den internationella konkurrensen är knivskarp.
Sedan 1980-talet har mycket av denna forskning fokuserats på de viktiga mottagarämnen – receptorer – som hormonerna binder sig till. Den sammankopplingen utgör startsignalen för att den berörda hormongenen ska aktiveras och åstadkomma hormoneffekten.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X