EU: Staten får stödja äldreboenden

EU-kommissionen ger Sverige grönt ljus för att bevilja 2,5 miljarder kronor i statligt stöd till byggande av äldreboenden och servicehus, från 2007 till 2011. Kommissionen anser att stödet är motiverat, för att ge byggare och byggherrar skäl att bygga nytt för äldre.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

Kommissionen konstaterar att byggföretagen, på en het husmarknad, hellre bygger andra typer av bostäder. Stödet är därför rimligt, inte minst av socialpolitiska skäl, och stör enligt kommissionen heller inte konkurrensen.

Stödet består i att privata byggherrar kan få ett tioprocentigt bidrag för att uppföra bostäder anpassade för äldre.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons