Annons

EU-skatter skulle sänka Europa

EU-kommissionen har föreslagit att det inom EU ska införas gemensam moms, bolagsskatt, flygskatt och skatt på finansiella transaktioner. Förslagen skulle ha en rad starkt negativa effekter, skriver riksdagsledamoten Johnny Munkhammar (M).

Under strecket
Publicerad

Med den inre marknadens successiva genomförande under 1990-talet fick vi större rörlighet för människor, varor, tjänster, investeringar och företag inom Europa. Det har bidragit till bättre tillväxt. Skatter har dock förblivit en fråga som Europas länder i huvudsak bestämmer över själva.

Rörligheten mellan länder, förstärkt av globaliseringen och EU:s utvidgningar, har fått länderna att tävla om goda villkor för investeringar, företagande och arbete. Sedan 1995 har den genomsnittliga bolagsskatten sänkts från cirka 35 till 23 procent, och marginalskatten på personinkomst har sjunkit från cirka 47 till 37 procent.

Annons
Annons
Annons