”EU-regler ger oss sämre vattenmiljöer”

En damm för rening av dagvatten i närheten av Uppsala.
En damm för rening av dagvatten i närheten av Uppsala. Foto: Kjell-Arne Larsson/TT

Svenska intressen måste bättre tas tillvara i EU när det gäller vatten­rening och avlopp. Den nya klimat- och miljö­ministern behöver snabbt sätta sig in i frågorna, skriver Anders Knape, SKR, och Elisabeth Unell, Svenskt Vatten.

Under strecket
Publicerad
Annons

Sverige har nu fått en ny klimat- och miljöminister. En mycket viktig uppgift för Per Bolund är att öka Sveriges engagemang och inflytande i EU:s vattenmiljöarbete. Ett väl fungerande vattenskydd är avgörande för både vårt land och omvärlden och Sveriges regeringar har under flera år varit alltför overksamma, inte minst på EU-nivån.

Sveriges politiska engagemang i EU-frågor på vattenområdet behöver öka väsentligt. En nyligen publicerad rapport visar att Sverige under de senaste åren blivit mer reaktiv, byråkratisk och sluten i sitt EU-arbete. Flera utredningar har pekat på att utbytet mellan staten och övriga samhället har minskat över tid och att det finns brister i hur EU-frågorna hanteras, inte minst hur regeringen inhämtar information från och förankrar beslut i det omgivande samhället.

Annons
Annons
Annons