EU och Ryssland misstror varann

Insikten om ett starkt ömsesidigt ekonomiskt beroende tvingar fram ett samarbete mellan EU och Ryssland samtidigt som det på båda sidor råder djup ömsesidig politisk misstro om motpartens avsikter. I går stod det klart att ett polskt veto stoppar förhandlingar om ett nytt partnerskapsavtal mellan EU och Ryssland.

Under strecket
Publicerad
Annons

Stämningen inför dagens toppmöte i Helsingfors präglas av mycket blandade känslor på båda håll. Rysslands ambitioner att bli en energipolitisk supermakt skapar betydande oro inom EU. Samtidigt kan de ambitionerna bara förverkligas om Ryssland genom EU skaffar sig en långsiktigt stabil avsättningsmarknad och teknologisk partner. Båda sidor har möjlighet att med energi som vapen sätta motparten under hård press.
De senaste dagarna har stämningen belastats ytterligare av ett rysk-polskt handelskrig som utlöst ett polskt veto inom EU och ett ryskt hot om stopp för all import av livsmedel från EU.
Liksom när Vladimir Putin för en månad sedan deltog i middagen på EU-toppmötet i Lahtis kan man utgå ifrån att samtalen i dag blir uppriktiga. I en cirkulärartikel som trycktes i en rad europeiska tidningar varnar president Putin EU för att försöka lägga sig i Rysslands inre förhållanden. I klartext lyder Putins självsäkra budskap att EU-länderna får lära sig acceptera Ryssland så som det är. EU skall inte försöka tvinga på Ryssland några ”artificiella” normer. EU-länderna skulle emellertid inte kunna acceptera att respekten för grundläggande mänskliga fri- och rättigheter viftas undan som något ovidkommande, som något ”artificiellt”.
Av Putins artikel framgår också att han gärna framhäver de strategiska och storpolitiska aspekterna på samarbetet och vill tona ned vad han betraktar som teknikaliteter, som tulltariffer och antidumpningsavgifter. Från EU-sidan är infallsvinkeln den direkt motsatta. Den ömsesidiga respekten för regelverken är själva grundförutsättningen för samarbetet. Bristerna i öppenhet och rättssäkerhet i Ryssland utgör ett närmast oöverstigligt hinder för ett fördjupat samarbete.

Ibland lyfter EU-länderna fram det hägrande långsiktiga perspektivet att skapa ett gemensamt frihandelsområde mellan EU och Ryssland. Baktanken är att därigenom locka fram reformer i Ryssland. Men frihandelsdrömmen förutsätter att Ryssland accepterar grundprincipen ömsesidighet (reciprocitet) och att den kan övervakas och tillämpas på ett verifierbart sätt.
Den ursprungliga avsikten med dagens toppmöte var alltså att inleda förhandlingar om ett nytt ambitiösare partnerskapsavtal mellan EU och Ryssland än det som löper ut nästa år. Det nuvarande samarbetsavtalet omfattar 178 sidor förefaller ytligt sett ambitiöst. Men avtalet består mest av högtidligt deklarerade diplomatiska otydligheter. Det utsattes i fjol för en dräpande kritik i EU-parlamentets yttrande författat av Cecilia Malmström, i dag Sveriges EU-minister. Hela modellen behöver omprövas från grunden. Dessutom önskar i dag EU-länderna att energifrågorna förs in i ett nytt avtal, vilket Vladimir Putin hittills avvisat.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons