Annons

EU och klimatet – en solskenshistoria

Medan politiken wobblar sjunker de verifierade utsläppen i mycket snabbare takt än man tänkt sig, skriver Magnus Nilsson. Bilden från en demonstration i Bryssel förra veckan för förnyelsebar energi.
Medan politiken wobblar sjunker de verifierade utsläppen i mycket snabbare takt än man tänkt sig, skriver Magnus Nilsson. Bilden från en demonstration i Bryssel förra veckan för förnyelsebar energi. Foto: YVES LOGGHE/AP
Under strecket
Publicerad

Sedan länge går det knappt att öppna en dagstidning utan att hitta en artikel som berättar om hur illa EU:s klimatpolitik fungerar. EU:s utsläppshandel (som det nästan blivit en folksport att
inte förstå) har kollapsat med priser som skvalpar kring 4–5 euro per ton koldioxid. Regeringar och EU-parlamentariker sliter sitt hår över de växande överskotten av outnyttjade utsläppsrätter som gör satsningar på förnybar energi och energieffektiviseringar olönsamma.

Från USA – där stora fynd av skiffergas satt press på energipriserna – väller en flod av billigt kol, som gör det omöjligt för både naturgaseldade kraftverk och vindkraft att konkurrera. Medlemsstaternas auktioner av utsläppsrätter, som man tänkte sig skulle inbringa stora intäkter till statskassorna, väcker inget intresse.

Annons
Annons
Annons