Annons

EU måste ställa krav på regimen i Burma

I dag väntas EU lyfta sanktionerna mot Burma, vapenembargot undantaget, och därmed påbörja ett nytt historiskt kapitel i sitt förhållande till landet, som bygger på dialog. I denna dialog måste EU tala klarspråk om att omvärlden inte blundar för allvarliga människorättsbrott som fortsatt begås i Burma, skriver företrädare för flera människorättsorganisationer.

Under strecket
Publicerad

I april 2012 suspenderade EU sanktionerna mot Burma som svar på flera historiska reformer som landet genomfört under 2011 och 2012. Militärregimen har ersatts av ett till hälften civilt styre, hundratals politiska fångar har frisläppts och mediecensuren avskaffats. Oppositionspartiet NLD tilläts ställa upp i fyllnadsval och Aung San Suu Kyi sitter numera i parlamentet.

Samtidigt som suspenderingen markerade EU att fortsatta reformer förväntades. De motprestationer man aviserat gäller respekt för de mänskliga rättigheterna – kvarvarande politiska fångar måste släppas utan villkor, rohingyafolkets situation borde förbättras, de väpnade konflikterna ska upphöra och humanitär hjälp till konfliktdrabbade områden tillåtas. På ett år har de burmesiska myndigheterna inte lyckats på någon punkt. Inom två av tre områden har utvecklingen tvärtom gått åt fel håll.

Annons
Annons
Annons