Annons

EU måste skära ner sin oljeimport drastiskt

Det är dags för EU:s finansministrar att börja diskutera olja och Peak Oil. Faktum är att EU drastiskt måste skära ner sin oljeimport. Politiskt vill man göra det för miljöns skull, men verkligheten är att EU:s framtida ekonomi kräver detta, skriver professor Kjell Aleklett.

Under strecket
Publicerad

Med Peak Oil avses den tidpunkt då produktionen av olja inte längre kan öka utan går över till en platå eller minskar. Peak Oil betyder inte att oljan tar slut men att ökningen av produktionen tar slut. Under hösten har jag blivit inbjuden att hålla föredrag om Peak Oil i Kina, Abu Dhabi, EU, Kanada och USA. Konferenserna har behandlat matproduktion, flygets och sjöfartens bränsleförsörjning, resurser, reserver och okonventionell gas- och oljeproduktion, samt Peak Oil och politiska ställningstaganden utifrån Peak Oil. Jag har bland annat träffat och diskuterat Peak Oil med representanter från oljeindustrin, Världsbanken, IMF (International Monetary Fund), investmentbolag, affärsbanker, och flyg-, sjöfart- och livsmedelindustrin. Ett viktigt möte ägde rum i Quebec med cirka 120 politiker från IPU, Inter-Parliamentary Union, som bildades på 1800-talet och representerar 162 parlament runt om i världen. För första gången i IPU:s historia diskuterade man energins betydelse för den globala sammanhållningen och man valde då att diskutera framtiden utifrån Peak Oil.

I den utredning om Peak Oil som professor Øystein Noreng gjort för finansdepartementet i Sverige och som presenterades i våras (Brännpunkt den 30 mars 2012), och i en del av de rapporter som representanter för oljeindustrin och tankesmedjor framlagt under året, är budskapet att vi inte behöver oroa oss, och journalister har förmedlat dessa budskap i artiklar med feta rubriker. Däremot, då man pratar med verklighetens folk visar de en genuin oro för vad Peak Oil kommer att medföra i framtiden, ty i verkligheten är världen helt beroende av olja och världsekonomins viktigaste parameter är tillgången på billig olja.

Annons
Annons
Annons