Annons

EU måste sätta mer press på Turkiet

Under senare tid har situationen för kurderna i Turkiet drastiskt försämrats. Mot bakgrund av Turkiets önskan om ett EU-medlemskap finns ett stort ansvar för Europeiska unionen att fördöma Turkiets behandling av kurderna. Det skriver Désireée Pethrus och Caroline Szyber (KD).

Publicerad

Situationen för världens kurder ser olika ut beroende på folkgruppens hemvist. Medan Iraks kurder nu åtnjuter ett långtgående självstyre och en stabilare säkerhetssituation än övriga Irak, tycks Turkiet ha gjort halt vad gäller den enorma kurdiska minoritetens mänskliga fri- och rättigheter. Alltjämt knackandes på EU: s dörr, har EU ett stort ansvar när det gäller att fördöma Turkiets behandling av kurderna, liksom att bidra till en fredlig lösning mellan den turkiska regeringen och PKK.

De turkiska kurdernas situation tycks nu snabbt försämras. Den senaste tiden har omfattande arresteringar av kurdiska parlamentsledamöter, lokalpolitiker, professorer och studenter ägt rum. Även om man i Turkiet i viss utsträckning tillåtit privatundervisning i kurdiska, läggs många kurser ned till följd av byråkratiska restriktioner. Andelen fängslade journalister är bland den högsta i världen. Många fängslas på mycket lösa grunder, och akademiker som forskar om kurdernas rättigheter har fått se sina karriärer spolierade.

Annons
Annons
Annons