”EU-listning missar riktigt farliga ämnen”

EU:s nya förslag på kriterier för hormonstörande ämnen har allvarliga brister och farliga ämnen riskerar att missas. Det finns nya metoder för att riskbedöma ämnen, och vi uppmanar beslutsfattare att använda dessa, skriver forskarna Christina Rudén och Laura Vandenberg.

Under strecket
Publicerad

Christina Rudén och Laura Vandenberg

Foto: Eva Dalin, Privat
Annons

Hormonstörande kemikalier riskerar människors hälsa och kan leda till stora samhällskostnader för sjukvård. Det finns ungefär 100 000 kemikalier på den globala marknaden och användningen av kemikalier är mer omfattande än någonsin. Produktionen inom EU har ökat cirka sextio gånger på sextio år. Det är således en omfattande och viktig uppgift att identifiera de ämnen som kan orsaka skador på djur eller människors hälsa.

Riskerna med hormonstörande kemikalier, det vill säga ämnen som kan störa kroppens hormonsystem, har uppmärksammats särskilt det senaste decenniet. Expertpaneler från WHO och UNEP med flera har visat att det finns övertygande vetenskaplig bevisning för att det finns ett samband mellan användningen av hormonstörande kemikalier och olika typer av hormonrelaterade sjukdomar och störd utveckling hos människor.

Annons
Annons
Annons