EU-lista: Framtida utmaningarna för säker mat

Antibiotikaresistens, nanopartiklar, bidöd och effekter av ett nytt transatlantiskt handelsavtal. Det är några av de främsta framtidsutmaningarna som EU-kommissionen listar på livsmedelsområdet.

Under strecket
Publicerad
Annons

MRSA, ESBL, O157:H7, Carba. Namnen på bakterier som utvecklat antibiotikaresistens är många och dessa bakterier framhålls av Världshälsoorganisationen WHO som ett av de stora globala hälsohoten. Utan antibiotika skulle en stor del av de behandlingsmetoder som används i den moderna sjukvården omöjliggöras. Självklart är utvecklingen av nya effektiva läkemedel av högsta prioritet, men svårigheterna som ska övervinnas är många.

Efter IT-revolutionen följer nano-revolutionen som de kommande decennierna helt kan förändra vår användning av material. Möjligheterna är enorma, men introduktionen av nya nanomaterial försvåras av att det ofta saknas metoder för att värdera riskerna med material i extremt små partikelstorlekar.

Annons
Annons
Annons