Annons
Krönika

Rolf Gustavsson:EU lever i en demokratisk bubbla

Publicerad

Så ser det nu ut som att även den siste av de gamla kombattanterna blir utmanövrerad. Efter 18 år som Luxemburgs premiärminister får antagligen kristdemokraten Jean-Claude Juncker stiga av. Han har länge varit den siste mohikanen i Europas politiska ledarskap. Han har personligen varit med om att utforma dagens EU och i synnerhet EMU-projektet. Som finansminister (sedan 1989) var han med redan i Maastricht (1991) och under senare år har han varit en frispråkig ordförande i eurogruppen. Juncker är den siste representanten för den epok som präglades av François Mitterrand, Helmut Kohl och Jacques Delors.

Gynnsamma omständigheter gjorde det möjligt att fördjupa den ekonomiska integrationen (gemensam marknad och gemensam valuta) och stegvis utvidga medlemskretsen. EU-projektet vilade på ett brett allmänt samförstånd eftersom det förknippades med historiska framsteg (fred och välstånd). Samtidigt växte emellertid en politisk fråga i betydelse; projektets demokratiska legitimitet. Den besvarades nödtorftigt i en rad mödosamt framförhandlade institutionella kompromisser. Resultatet blev till slut det närmast oläsliga Lissabonfördraget som gav full lagstiftningsmakt till EU-parlamentet och lade det politiska initiativet hos toppmötets ledarskap (Europeiska rådet).

Annons
Annons
Annons
Annons