Annons

Svårt få EU-länder att ta emot fler flyktingar

Migranter på flykt går i land i Italien.
Migranter på flykt går i land i Italien. Foto: Carmelo Imbesi / TT / NTB Scanpix

Migranter som fått avslag på sina asylansökningar ska kunna sättas i förvar i särskilda EU-anläggningar för att sedan skickas hem.
Ett sådant förslag diskuterade EU:s 28 stats- och regeringschefer på sommartoppmötet i Bryssel.
Men förslaget om en framtida uppdelning av flyktingar mellan EU-länderna kvävdes.

Publicerad

I ett utkast till mötesslutsatser står det att EU-länderna bör kunna kvarhålla migranter som inte anses vara i skyddsbehov i särskilda anläggningar, för att sedan snabbt sändas ut ur EU.
 
Detta slags ”karantän”-anläggningar skulle bekostas av EU-budgeten och byggas i länder som stora mängder migranter tar sig in i EU, som exempelvis Grekland, Malta och Italien.
 
”Detta skulle göra det möjligt att avgöra vilka som behöver internationellt skydd och vilka som inte gör det”, lyder utkastet.
 
Enligt Elizabeth Collett, direktör för organisationen Migration Policy Institute Europe i Bryssel, så kan anläggningarna tjäna till att förbättra mottagningskapaciteten i dessa länder – förhållandena i mottagningscentra i främst Grekland anses rentutav inhumana.
 
Att samla in de anländande på en särskild plats skulle också försäkra att de faktiskt registreras, att deras fingeravtryck upptas och att deras asylprocesser påbörjas, förklarar Collett.
 
Det har inte alltid varit fallet: Italien har upprepade gånger kritiserats för att låta migranter oregistrerade resa vidare in i kontinenten. Något som gjort grannländerna Frankrike och Österrike ursinniga.
 
– Dessa punkter är den politiska viljan. Men verkligheten är alltid stökigare: hur tvingar man utmattade människor som nyss kommit av en båt och bara vet en sak, att de inte på några villkor vill bli registrerade i Italien för att de vill ta sig till andra länder, att stanna? frågar Elizabeth Collett retoriskt.
 
Enligt diplomater i Bryssel så vill flera EU-länder också att man med större automatik sänder tillbaka migranter till ”säkra” länder – länder som anses ofarliga och vars invånare inte kan behöva skydd. 
 
Sådana listor har dock i det förflutna varit omöjliga att göra, eftersom internationell lag kräver att varje asylsökande får sina handlingar bedömda separat, oavsett var de kommer ifrån. 

Det finns idag inte ens mellan EU-länderna automatisk tillbakasändning: i praktiken kan en svensk söka asyl i Danmark. En absurd tanke, måhända, men det finns fall där personer från ett EU-land har fått asyl i ett annat, till exempel en grupp med spanjorer som i hemlandet misstänks vara ETA-terrrorister som har fått fristad i Belgien.
 
Vidare så diskuterade EU-ledarna att ge EU:s gränsbevakningsorgan Frontex större mandat (och större budget) till att flyga migranter som inte kvalificerar sig för flyktingstatus ut ur EU.
 
**Däremot så verkade **ett förslag från EU-kommissionen om att EU-länderna solidariskt distribuerar de hundratusentals asylsökande som varje år söker sig till unionen mellan sig, med översyn från Bryssel, vara helt dödsskjutet. De flesta EU-länder vill själva bestämma hur många migranter de tar emot.
 
EU-kommissionen hade som en första trevare till fördelningssystem pekat ut 40 000 syrier och eritreaner som idag befinner sig i flyktingläger i Grekland och Italien, som man vill att de andra EU-länderna övertar för att avlasta dessa två länder.
 
Om EU-länderna trots allt accepterar att hjälpa dessa 40 000 migranter gemensamt, så kommer de att kallas till något som kan likna en givarkonferens: de får själva tala om hur många de kan tänka sig att ta emot. En typisk EU-kompromiss.
 
EU-kommissionen kan dock peka på seger, och säga att man äntligen lyckats få EU-länderna att gemensamt ta ansvar för flyktingar, även om det skulle bli en engångs-händelse.
 
Under kvällen förväntades också den brittiske premiärministern David Cameron berätta om hur han ser på Storbritanniens framtida förhållande till EU. Cameron har lovat att utlysa en folkomröstning om Storbritanniens EU-medlemskap, även om han själv är tydlig med att han tycker att landet hör hemma i unionen.
 
Han vill därför omförhandla en rad EU-regler som kritiseras på hemmaplan, till exempel kring invandringen, så att britterna ska vilja rösta ja till att bli kvar i EU.
 
Cameron ska så småningom ta fram en detaljerad lista över sina krav, men det var på torsdagen alltför tidigt för en sådan: allt Cameron säger kommer att spikas upp på de brittiska löpsedlarna. Varje punkt som han tar upp men sedan inte lyckas driva igenom kommer den EU-kritiska pressen att påminna honom om till leda.

Annons
Annons
Annons
Annons