Annons

”EU lägger krokben för energiomställningen”

Om EU-parlamentet i morgon röstar för en uppdatering av EU:s direktiv om energieffektivisering kommer byggnader som använder mycket förnybar el att räknas som mer energieffektiva än de egentligen är. Det riskerar hela omställningen till förnybar energi. Nu måste regeringen och Sveriges 20 Europaparlamentariker ta sitt ansvar, skriver vd:arna Mats Björs och Lotta Bångens.

Under strecket
Publicerad

Mats Björs och Lotta Bångens

Foto: Linn Sandholm, pressbild Bild 1 av 3

Norra Djurgårdsstaden i Stockholm byggs med miljövänligt fokus, med få parkeringsplatser, solpaneler på taken samt system för sopsortering.

Foto: Fredrik Sandberg/TT (arkiv, mars 2017) Bild 2 av 3

Mats Björs och Lotta Bångens

Foto: Linn Sandholm, pressbild Bild 3 av 3

I miljödebatten har det ofta och länge sagts att ”den sparade kilowattimmen är den miljövänligaste kilowattimmen”. Ju mindre energi vi använder till uppvärmning, kylning, varmvatten, belysning och ventilation desto enklare blir det att fasa ut de energikällor som orsakar klimatförändringarna eller på andra sätt påverkar miljön negativt.

Det är bland annat därför som Sverige har antagit ett ambitiöst mål om att till år 2030 ha en 50 procent effektivare energianvändning än vad vi hade 2005. Det målet innebär att energin i byggnader måste användas betydligt effektivare än idag eftersom de står för så mycket som 40 procent av Sveriges totala energianvändning.

Annons
Annons
Annons