EU-kommissionen vill skärpa finansbevakning

EU-kommissionen kommer inom kort att lämna förslag på hur övervakningen av euroländernas finanspolitik ska förbättras. Avsikten är att för framtiden undvika de rättsliga konflikter om stabilitetspakten, som nu hamnat i unionens domstol i Luxemburg.

Under strecket
Publicerad
Annons

Kommissionens förslag blir ett första inspel i den debatt som många efterlyst för att förbättra stabilitetspakten och dra erfarenheter av valutaunionens och stabilitetspaktens första fem år.
Stabilitetspakten tillkom 1997 på initiativ från Tyskland, som krävde garantier om uthålligt sunda offentliga finanser från alla blivande euroländer. Tyskland ville med pakten etablera tysk stabilitetsfilosofi i hela eurozonen.

Budgetunderskott över 3 procent av BNP är inte tillåtet, enligt pakten. Därutöver ska euroländerna ha balans eller överskott i sina offentliga finanser över en konjunkturcykel. Tanken är att ett euroland i goda tider ska bygga upp överskott så att budgeten i dåliga tider aldrig visar underskott över 3 procent av BNP. Man ska ”samla i ladorna” under högkonjunktur för att via budgeten kunna stimulera efterfrågan i en lågkonjunktur, utan att behöva passera underskottsgränsen 3 procent av BNP och tvingas öka statsskulden över tillåtna 60 procent av BNP.

Annons
Annons
Annons