Annons
X
Annons
X

EU förstår inte vad offentlighet innebär

REPLIK TILL PETER POWER | KRITIKEN MOT ANTIPIRATAVTALET ACTA

Peter Power skriver för EU-kommissionens räkning (SvD Brännpunkt 27/2) att kritiken mot antipiratavtalet Acta är felaktig. EU-kommissionen har aldrig haft ”någon avsikt att dölja det faktum att förhandlingar äger rum”, skriver han.

Därmed visar EU-kommissionen att den inte förstår vad en öppen politisk process är. Det intressanta är inte var och när Acta-förhandlingarna äger rum, utan innehållet i det avtal som förhandlas fram.

Vid förhandlingsmötena diskuteras förslag på idéer och konkreta skrivningar från de länder som deltar i förhandlingarna. Det diskussionsunderlag som förhandlingarna utgår från bör komma allmänheten till del.

Annons
X

Den uppfattning som EU-kommissionen uttrycker i sitt faktablad om Acta, att det är naturligt att undanhålla förhandlingar av ekonomisk betydelse från allmän insyn, ligger mycket långt från den offentlighet som vi i Sverige är vana vid.

Om vi i svensk lagstiftningsprocess tillämpade EU-kommissionens principer skulle utredningar, propositioner och riksdagsbetänkanden hållas hemliga till dess att lagstiftningen är färdigförhandlad och beslutad.

Ett viktigt syfte med offentlighetsprincipen är att förslag ska belysas från så många håll som möjligt så att svagheter blottas och förbättringar kan ske innan beslut fattas.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Med nuvarande Acta-process kan den offentliga processen inte äga rum förrän avtalet är färdigförhandlat.

  Då är det för sent för berörda organisationer, företag och medborgare att påverka.

  Redan i höstas s krev 100 ideella organisationer under ett upprop som krävde att förhandlingarna skulle öppnas. Organisationerna uttryckte oro för att Acta kan medföra bland annat en kriminalisering av fildelningsnätverk, inskränkta ”fair use”-rättigheter och ett nytt ansvar för internetleverantörer att övervaka sina kunders kommunikation.

  Även Google har uttryckt oro över att Acta-avtalet kan ge oss en hårdare internationell upphovsrättsregim, och företaget har krävt att internetrelaterade frågor hålls utanför avtalet.

  Tyvärr tycks inte EU-kommissionen ta till sig synpunkterna, utan fortsätter de slutna förhandlingarna med sikte på ett avtal som innefattar internetregleringar.

  EU har bekräfta
  t att internetleverantörers ansvar för upphovsrättsintrång ska diskuteras i förhandlingarna, trots att såväl Sverige som Europaparlamentet har tagit avstånd från att inrätta ett sådant ansvar.

  Även andra internettjänster som kan användas för upphovsrättsintrång kan drabbas av rättsliga åtgärder.

  Det skulle hämma den tekniska utvecklingen.

  KARL SIGFRID

  riksdagsledamot (M)

  ERIK HULTIN

  centeruppropet.se

  ERIK LAAKSO

  socialdemokratisk debattör

  ERIK JOSEFSSON

  kandidat till Europaparlamentet (V)

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X