Annons
X
Annons
X

EU-förslag stoppar ekomaten

Förra året ökade försäljningen av ekologisk mat med 41 procent. Vad många svenska konsumenter inte känner till är att EU:s ministrar just nu står inför beslutet att rösta för EU-kommissionens förslag till ny ekoförordning, med nya hinder för ökad ekologisk produktion och konsumtion. Den svenska regeringen måste höja tonen och påverka förslaget, skriver företrädare för flera livsmedelsföretag.

[object Object]
Dagligvaruhandeln har beslutat om framtida satsningar på ekologiska varor och förutspår en försäljningsökning på runt 20 procent under 2015, skriver artikelförfattarna. Foto: TOMAS ONEBORG/SVD

BRÄNNPUNKT | EKOMAT

Om Sveriges regering menar allvar när de säger att ekologisk produktion och konsumtion ska öka, utgår svensk dagligvaruhandel från att Sverige höjer tonläget mot Bryssel.

Efterfrågan på ekologiska livsmedel har ökat markant. Enligt beräkningar från Ekoweb som presenterades tidigare i år ökade försäljningen av ekologiska livsmedel i handeln med 41 procent, från 7,4 miljarder till 10,4 miljarder kronor 2014 i jämförelse med föregående år. Försäljningen drivs både av konsumenternas efterfrågan och att handeln minskat prisgapet mot konventionellt producerat, ökat marknadsföringen och breddat ut­budet med bland annat egna ekologiska produkter. 

Anledningen till att dagligvaruhandeln har investerat i ekosatsningar är konsumenternas ökade efterfrågan i kombination med branschens hänsyn till miljö och djurskydd. Regeringens uttalade önskan om ökad ekologisk konsumtion i regeringsförklaringen och det pågående arbetet med den svenska livsmedelsstrategin har ytterligare gett oss argument för att satsa. Mot den bakgrunden har dagligvaruhandeln beslutat om framtida satsningar på ekologiska varor och förutspår en försäljnings­ökning på runt 20 procent under 2015.

Annons
X

**Försäljningsökningen har **lett till att dagligvaruhandeln haft svårt att möta konsumenternas efterfrågan, till exempel gapade butikshyllorna tomma på ekologiska ägg förra påsken. Orsaken är helt ­enkelt att efterfrågan har ökat snabbare än vad producenterna har kunnat ställa om från konventionell till ekologisk produktion. När dagligvaru­handeln redan i dag har svårt att möta konsumenternas efterfrågan är det mycket oroande att Sve­riges regering inte höjer tonen kring det nya förslaget på ekoförordning som innehåller hinder för producenter att ställa om till ekologisk produktion.

Förslaget på ny ekoförordning har stötts och blötts inom EU och det har funnits kritik mot att den nya förordningen inte innehåller några förbättringar. Diskussioner har dock lett till vissa förändringar i det nya förslaget, bland annat har förbudet mot avhorning tagits bort, vilket vi anser positivt.

Men i det förslag som i dagsläget ligger för diskussion finns fortfarande krav som vi tycker att Sve­riges regering måste höja tonläget kring:

**• Ekologiska producenter **i tredje land som exporterar till EU ska lyda under EU:s regelverk, i stället för dagens krav på motsvarande regelverk. 

Dagligvaruhandeln vill att den svenska rege­ringen med kraft arbetar för att EU ska acceptera regelverk som utvecklats inom de olika klimat­zonerna i världen. På så vis kan vi till exempel säkra att Sverige kan importera mango från Burkina Faso och andra råvaror vi av naturliga skäl inte kan producera i Sverige. Vår uppfattning är att regelverken i de olika klimatzonerna är helt enligt intentionerna med EU:s ekologiska förordning, vilket därmed uppfyller att de motsvarar EU:s regelverk.

• Förbud mot att samma producent kan bedriva konventionell och ekologisk produktion parallellt.

Dagligvaruhandeln föreslår att den svenska rege­ringen driver på för att förbudet endast ska gälla samma produkter. En lantbrukare ska således kunna odla ekologiska morötter och konventionell potatis på samma gård, för att ta ett exempel.

• Krav på ekologiskt utsäde och ekologiska avelsdjur.

Organisationen Ekologiska lantbrukare har räknat ut att förbudet mot konventionella moderdjur hotar att minska den ekologiska gris-, lamm- och fjäderfäproduktionen med 50, 60 respektive 90 procent. Och om möjligheten att använda konventionellt utsäde tas bort beräknas 50 procent försvinna. För dagligvaruhandeln är detta en konsekvens­analys som räcker väl som argument för att föreslå den svenska regeringen att sträva efter att få bort detta krav.

Om Sveriges regering menar allvar när de säger att ekologisk produktion och konsumtion ska öka, utgår svensk dagligvaruhandel från att Sverige höjer tonläget inom ovannämnda punkter. Den 11 maj åker landsbygdsminister Sven-Erik Bucht ned till Bryssel för en inriktningsdiskussion med övriga EU-länders ministrar.

Dagligvaruhandeln upp­manar landsbygdsministern att se det som ett ypper­ligt tillfälle att deklarera att Sverige tror på ökad ekologisk produktion och konsumtion och därmed tänker fortsätta att arbeta för förändringar i det nuvarande förslaget.

ÅSA DOMEIJ

hållbarhetsansvarig Axfood

ANNICA HANSSON-BORG

hållbarhetsansvarig Bergendahl Food AB/City Gross Sverige AB

LOUISE KÖNIG

hållbarhetsansvarig Coop Sverige AB

KERSTIN LINDVALL

hållbarhetschef Ica Sverige AB

KATARINA ROSENQVIST

hållbarhetschef Lidl Sverige

Annons
Annons
X

Dagligvaruhandeln har beslutat om framtida satsningar på ekologiska varor och förutspår en försäljningsökning på runt 20 procent under 2015, skriver artikelförfattarna.

Foto: TOMAS ONEBORG/SVD Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X