”EU-förslag för kemikalier måste arbetas om”

Hormonstörande ämnen är farliga för hälsan. EU:s nya förslag på listning av ämnen är otillräckligt och bör skickas tillbaka för omarbetning. Vi kommer att arbeta för att lagstiftningen skärps, skriver S-politikerna Åsa Westlund och Jytte Guteland.

Under strecket
Publicerad

Åsa Westlund och Jytte Guteland

Foto: Jonas Ekströmer/TT, Fredrik Persson/TT
Annons

Efter en lång tids förhalning är frågan om hur vi skyddar oss mot hormonstörande ämnen åter uppe på EU-kommissionens bord. På SvD Debatt 14/7 skriver Christina Rudén och Laura Vandenberg om hormonstörande ämnens effekter och att det faktiskt finns metoder för att riskbedöma ämnena. Det är viktigt att dessa används i lagstiftningsarbetet.

Vi, undertecknare, har länge kämpat i motvind för att få till lagstiftning kring hormonstörande ämnen. Nu, efter starka påtryckningar från svensk sida, ser vi äntligen att kommissionen agerar. Det är viktigt. För konsekvenserna är alltför allvarliga för att blunda för. Kemikalieinspektionen har upprepade gånger konstaterat att hormonstörande ämnen kan orsaka cancer, påverka ämnesomsättningen och förmågan att få barn.

Annons
Annons
Annons