Annons
X
Annons
X

”EU-förslag att fördela flyktingar inte rimligt”

Ett av de mest omdiskuterade förslagen i EU-kommissionens migrationsagenda är att inrätta en fördelningsmekanism inom EU för asylsökande. Men förslaget är varken rimligt eller rättvist, skriver Johan Forssell (M) och Ulrika Karlsson (M).

Johan Forssell (M) och Ulrika Karlsson (M).
Johan Forssell (M) och Ulrika Karlsson (M). Foto: Riksdagen

DEBATT | MIGRATION

Många medlemsstater vill fortsätta att låta andra ta hela ansvaret.

På torsdagen inleds Europeiska rådets junimöte mellan EU:s stats- och regeringschefer. Högt upp på agendan står det migrationspaket som EU-kommissionen presenterat. Förslaget är ett första steg i den riktning som alliansregeringen, med Tobias Billström (M) i spetsen, under många år kämpade för i Bryssel. Dessvärre kommer förslaget i sin nuvarande form troligen aldrig att uppnå syftet med en jämnare fördelning mellan medlemsstaterna.

Fler människor än någonsin tidigare befinner sig på flykt i vår omvärld. Många söker sig till Europa för att få en fristad undan krig och förföljelse, många gånger på farliga vägar med livet som insats. Åtskilliga av EU:s medlemsstater tar inte ett tillräckligt ansvar för människor som tvingats på flykt. När fler flyr bör fler dela på ansvaret. För att kunna erbjuda rättssäkra och effektiva asylprövningar och så goda förutsättningar som möjligt för att integreras är det av yttersta vikt att EU:s mottagande blir jämnare fördelat.

Annons
X

Att lyckas möta de mycket stora flyktingströmmar som söker sig till Europa, är en gemensam utmaning, men också en möjlighet, för hela EU. Kommissionen har därför presenterat en migrationsagenda, som berör flera viktiga områden. Ett av de mest omdiskuterade förslagen är att inrätta en fördelningsmekanism inom EU för asylsökande. Den ska användas för att styra vilket EU-land en asylansökan ska prövas i.

Mekanismen ska användas vid ett särskilt omfördelningssystem för att hantera den akuta situationen runt Medelhavet och avlasta trycket på vissa medlemsstater. 40 000 flyktingar kommer att omfördelas från Grekland och Italien via en fördelningsnyckel till andra länder i Europa. Kommissionen föreslår också att samma fördelningsmekanism ska användas för att ge 20 000 kvotflyktingar en fristad i EU.

Kommissionens förslag innebär dock att ett lands BNP och befolkningsstorlek sammantaget ska bestämma 80 procent av det mottagande en medlemsstat ska överta från Grekland och Italien. Det ansvar som ett medlemsland redan har tagit för de stora flyktingströmmarna, ska endast ges en åttondel så stor betydelse, 10 procent. Det är varken rimligt eller rättvist.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  **Sverige har en **generös asylpolitik och ger ett stort humanitärt bistånd till människor på flykt, framför allt genom FN:s flyktingkommissariat UNHCR. Men Sverige är ett litet land med reglerad invandring och är alltför ensamt i Europa om att känna och ta detta ansvar. Tillsammans med Tyskland tar Sverige emot närmare 60 procent av alla ansökningar som lämnas in i EU:s medlemsstater, samtidigt som flera länder blundar för sitt ansvar. EU- kommissionens fördelningsnyckel har i denna utformning begränsade möjligheter att resultera i ett jämnare mottagande.

  Många medlemsstater vill fortsätta att låta andra ta hela ansvaret. Det är därför av stor betydelse att Sveriges röst är tydlig. Fördelningsmekanismen är förvisso ett steg i rätt riktning, men måste i betydligt högre utsträckning avspegla det ansvar som medlemsstaterna redan har tagit. Och tyvärr inte har tagit i flera fall.

  Denna linje bör Stefan Löfven föra fram under det stundande EU-toppmötet i Bryssel.

  Johan Forssell

  migrationspolitisk talesperson, M

  Ulrika Karlsson

  gruppledare i EU-nämnden, M

  Annons
  Annons
  X

  Johan Forssell (M) och Ulrika Karlsson (M).

  Foto: Riksdagen Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X