”EU-förslag att fördela flyktingar inte rimligt”

Johan Forssell (M) och Ulrika Karlsson (M).
Johan Forssell (M) och Ulrika Karlsson (M). Foto: Riksdagen

Ett av de mest omdiskuterade förslagen i EU-kommissionens migrationsagenda är att inrätta en fördelningsmekanism inom EU för asylsökande. Men förslaget är varken rimligt eller rättvist, skriver Johan Forssell (M) och Ulrika Karlsson (M).

Under strecket
Publicerad
Annons

På torsdagen inleds Europeiska rådets junimöte mellan EU:s stats- och regeringschefer. Högt upp på agendan står det migrationspaket som EU-kommissionen presenterat. Förslaget är ett första steg i den riktning som alliansregeringen, med Tobias Billström (M) i spetsen, under många år kämpade för i Bryssel. Dessvärre kommer förslaget i sin nuvarande form troligen aldrig att uppnå syftet med en jämnare fördelning mellan medlemsstaterna.

Fler människor än någonsin tidigare befinner sig på flykt i vår omvärld. Många söker sig till Europa för att få en fristad undan krig och förföljelse, många gånger på farliga vägar med livet som insats. Åtskilliga av EU:s medlemsstater tar inte ett tillräckligt ansvar för människor som tvingats på flykt. När fler flyr bör fler dela på ansvaret. För att kunna erbjuda rättssäkra och effektiva asylprövningar och så goda förutsättningar som möjligt för att integreras är det av yttersta vikt att EU:s mottagande blir jämnare fördelat.

Annons
Annons
Annons