Annons
X
Annons
X

EU-fördraget godkänt – vad händer nu?

David Miliband blir en toppkandidat för rollen som EU:s utrikesminister, tror SvD:s Rolf Gustafsson, som svarar på fyra frågor om Tjeckiens godkännande av EU-fördraget.

Vad händer nu?

– Det närmaste som händer är att den tjeckiske presidenten förväntas underteckna förslaget. Vad som sedan händer är att Reinfeldt inkallar till ett extra toppmöte då man ska ta upp och enas om namnen på de poster som ska besättas.

– De posterna är för det första den så kallade ”presidenten” i europeiska rådet, den andra är ”utrikesministern” som ju är den som ska leda utrikesministermötena och som dessutom ska vara den som leder den nya utrikesförvaltning som skapas. Den personen ska också vara vice ordförande i EU-kommissionen.

Annons
X

Vilka namn är mest aktuella för de nyckelpositionerna?

– Det är en öppen fråga, det kommer nya spekulationer varje dag. Jag skulle tro att utrikesministern blir en socialist. Det namn som nämns oftast och som jag tror är en toppkandidat är Storbritanniens utrikesminister David Miliband. När det gäller ”presidentposten” så tror jag att det blir någon som hämtas ur den konservativa politiska familjen. Där finns det flera namn som cirkulerar, som Belgiens premiärminister, Holland premiärminister och Litauens president.

Hur tillsätts de här posterna?

– Vad gäller presidenten så utser toppmötet sin ordförande. När det gäller alla de andra posterna är det toppmötet som lägger ett förslag till Europaparlamentet. Sen vidtar EU-parlamentet individuella, offentliga förhör med alla kandidater. De kommer pågå under slutet av november och december. Sen är det parlamentet i en omröstning som avgör vem det blir.

Varför var förändringen i det tjeckiska fördraget så viktigt för presidenten Vaclav Klaus?

– Det är en bra fråga. Det han använde som argument var den lagstiftning efter andra världskriget som konfiskerade egendomen från framför allt tyskar som flydde från Tjeckien. Han ville försäkra, påstod han, att de som förlorat egendom i Tjeckien inte skulle återvända och begära kompensation på grund av den rättighetsstadga som finns i Lissabonfördraget. Men jag tror att det är svepskäl för att han vill visa att han är tuffare än sin regering i förhållande till EU.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X