Annons
X
Annons
X

EU-domstolen hindret för gårdsförsäljning

REPLIK | GÅRDSFÖRSÄLJNING

Om vi skulle förlora alkoholmonopolet, skulle det allvarligt påverka folkhälsan.
Maria Larsson

Christofer Fjellner, EU-parlamentariker (M), väljer att utifrån ett två år gammalt frågesvar från EU-kommissionen påstå att det inte finns några EU rättsliga hinder för att tillåta gårdsförsäljning av alkohol i Sverige (
Brännpunkt 28/9).

Det är inte EU-kommissionen som avgör gårdsförsäljningens EU-rättsliga förenlighet med vårt försäljningsmonopol. Det är EU-domstolen.

Annons
X

Som svar på vår senaste utredning om gårdsförsäljning, har särskilt de juridiska remissinstanserna pekat på att utredningens förslag antingen direkt hotar eller riskerar ett ifrågasättande av vårt detaljhandelsmonopol i EU-domstolen. Regeringen delar den bedömningen och har därför bestämt sig för att inte gå vidare med utredningens förslag.

Vi ska dock titta vidare på vilka möjligheter som kan stå till buds för att lokalt producerad alkohol ska kunna säljas. En möjlighet som har underlättat avyttringen av gårdarnas produkter är systembolagets utvidgade service. Det går numera att beställa en gårds varor till närmaste systembolag. Vidare kommer det hemleveransförsök som Systembolaget startar att omfatta även gårdsförsäljningen.

En småskalig försäljning av en gårds produkter, är i sig inget hot mot folkhälsan. Däremot, om vi skulle förlora alkoholmonopolet, skulle det allvarligt påverka folkhälsan. Det vill vi inte riskera.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  MARIA LARSSON (KD)

  barn- och äldreminister

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X