Annons
X
Annons
X

EU-bråk om mängden socker i barnmat

EU-parlamentet bråkar om nya EU-regler kring socker i barnmat. Ett läger i huset menar att WHO:s riktlinjer om att max 10 procent av energiinnehållet i barnmat får komma från socker borde bli EU-lag. Ett annat läger litar på EU:s egen vetenskapliga expertis och vill tillåta högre sockerhalter.

Foto: Fredrik Sanberg/TT

**Världshälsoorganisationen (WHO) **lade förra året fram rekommendationer för socker och salt i mat, och förespråkade då en kraftig sänkning av båda, för att bekämpa bland annat fetma, karies och diabetes.

WHO rekommenderar att högst 10 procent av kalorierna i barnmat bör komma från socker, och då bara socker som finns i ingredienserna naturligt – mer socker borde av hälsoskäl inte tillsättas alls i barnmat, menar organisationen.

Enligt dagens EU:s regler får däremot upp till 30 procent av energiinnehållet i barnmat komma från socker, tillsatt eller inte.

Annons
X

**Men dagens EU-regler **är från 1996, och för två år sedan beslutade därför alla EU-länder att en uppdatering var nödvändig; med en inre marknad på nu 28 länder, över 500 miljoner invånare och myriader av nya produkter till försäljning på kors och tvärs över gränserna, samt nya råd och rön kring hälsofaror och olika ämnen, så var det dags.

Man delegerade dock detaljerna, som exempelvis procentsatser för olika ingredienser, till EU-kommissionen, vars tjänstemän ska lyssna in vad vetenskapen förordar innan de lägger fram ett förslag.

EU-kommissionens experter har nyligen lagt fram sin slutsats: att det högsta tillåtna sockerinnehållet i barnmat även i fortsättningen ska vara 30 procent av energiinnehållet.

Det är denna diskrepans – mellan EU-kommissionens förslag på 30 procent och WHO:s färska rekommendationer på 10 procent – som ligger bakom ett absolut osötat bråk i EU-parlamentet.

EU-parlamentets ledamöter röstar på onsdagen om en resolution om att stoppa EU-kommissionens förslag.

”Dålig kosthållning är nu den i särklass största sjukdoms- och dödsorsaken i världen – till och med jämfört med tobak, alkohol och fysisk inaktivitet tillsammans”, lyder ett stycke i resolutionen, som med mycket snäv majoritet antogs i EU-parlamentets hälsoutskott i förra veckan.

“Den högsta tillåtna sockernivån bör minskas avsevärt i linje med WHO:s rekommendationer”, fortsätter resolutionstexten.

I EU-parlamentet är det främst den stora socialdemokratiska gruppen och de gröna som stödjer resolutionen.

– Dålig kosthållning är ett enormt hälsoproblem och många föräldrar vill kunna skydda sina barn mot högt sockerintag, men det är i dagsläget svårt att göra det eftersom många barnmatsprodukter innehåller stora mängder socker, säger EU-parlamentarikern Jytte Guteland (S), som stödjer resolutionen.

Men andra ledamöter, främst i den stora konservativa partigruppen EPP, menar att EU-kommissionen vilar sitt förslag på expertis från EU:s livsmedelsmyndighet Efsa och från nationella myndigheter.

– Visst behöver EU gemensamma regler om vi ska ha en gemensam marknad för barnprodukter. Men beslut om innehåll ska baseras på vetenskap. Och då litar jag på de experter som har tillsatts för att göra bedömningen, som Livsmedelsverket och Efsa, säger Christofer Fjellner, EU-parlamentariker för Moderaterna.

Efsa har dock inte uppdaterat sina rekommendationer sedan 1996. En tjänsteman inom EPP-gruppen menar att detta inte är ett problem:

– Visst kan man tycka att Efsa borde uppdatera sin rekommendation, men när den diskuterades i Rådet (mellan EU-ländernas regeringar, red.anm) hade varken Sverige eller Livsmedelsverket några invändningar mot kommissionens förslag, utan man ansåg att det låg i linje med en sund kost för den här befolkningsgruppen, säger tjänstemannen.

Annons
Foto: Fredrik Sanberg/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X