Annons
X
Annons
X

”EU borde bli mer likt USA”

Amerikaner kan inget om geografi, de kan inte pricka ut Paris eller London på en karta men de vet att deras mor- och farföräldrar gick ut i krig för att rädda Europa. Att värna relationen med Europa finns djupt i själen hos varje amerikan. Det säger pensionsbolaget SPP:s chef Sarah McPhee som vill att EU ska bli mer likt USA.

Sarah McPhee, vd för pensionsjätten SPP, på kontoret i Stockholm.
Sarah McPhee, vd för pensionsjätten SPP, på kontoret i Stockholm. Foto: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN/SVD.

#SVDVAL2014 - EUROPAS FRAMTID

**Klockan är åtta **på morgonen när Sarah McPhee tar emot på SPP:s kotor på Vasagatan i Stockholm. Hon har varit vaken länge nog att hinna med ett träningspass. Hon har också hunnit fundera över skillnaderna mellan USA:s och EU:s syn på respektive union och gör en historisk återblick.

– När USA bildades talade inte alla samma språk, det var inte samma valuta men det fanns en idé. USA har kämpat för att bilda en valutaunion och en stor marknad för frihandel. Det har också skapat mycket välfärd.

På vilket sätt är EU likt USA?

Annons
X

– Det finns samma diskussioner i USA. Om vilka beslut som ska fattas av delstaterna och vilka som ska fattas i Washington. Men USA har på något sätt bestämt sig och många amerikaner förstår inte varför européerna tvekar.

**Född och uppväxt **i Colorado i USA. Därefter levde Sarah McPhee i bland annat Moçambique. Till Sverige kom hon 1981 och har blivit kvar. Sedan 2008 är hon chef för Storebrands verksamhet i Sverige, mest känt för SPP Liv och SPP Fonder.

Hon ser på EU-valet med både amerikanska och svenska ögon och hon är mycket tydlig med att EU:s problem är bristen på demokratiska institutioner och transparens.

Stäng

SvD NÄRINGSLIVS NYHETSBREV – dagens viktigaste ekonominyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  – Man skapade en valutaunion utan att skapa alla nödvändiga institutioner, det får vi lida för nu. Men om man ska se något gott så påskyndas arbetet nu med en bankunion, nya regler för finansmarknaden och fri rörelse på arbetsmarknaden med mera.

  Har Europas politiker sprungit före medborgarna?

  – Det är en intressant fråga. Politikernas jobb är att springa före medborgarna, att leda. Men politikerna är inte ense om vart folket ska ledas. De har också varit dåliga på att visa varför alla förändringar är bra.

  Den 25 maj är det EU-val. Sarah McPhee säger rakt ut att bristen på demokrati i parlamentet är en jätteallvarlig fråga.

  – Medborgare är alltid väldigt kloka. De ser att det pågår vänskapskorruption, att det inte är full transparens, de känner att de inte vet vilka deras parlamentariker är.

  Vill medborgarna vara med i EU fullt ut?

  – Det är en annan fråga. Till viss del är nog många människor i en form av förnekelsefas och tänker att vi vill ha vår ost, vår teknologi och vårt språk.

  **Inför valet har **mycket kommit att handla om att EU-kritiska partier väntas få fler röster och fler mandat i parlamentet. Både eftersom missnöjet gror runt om i Europa men också som en effekt av det låga valdeltagandet. Detta är något som amerikansk intelligentia är väldigt upptagen av och som det skrivs om i amerikanska tidningar säger Sarah McPhee.

  – Det vore sorgligt om extremhögern, som Sverigedemokraterna, skulle få ett stort inflytande bara för att få röstar.

  ”Glöm inte att lobbying finns i Sverige också. Beslutsfattare känner varandra, de kan ringa varandra och testa idéer. Det kan vara minst lika korrupt när två personer har läst ekonomi på Handels ihop”.

  Sarah McPhee lyfter samtidigt frågan hur alla EU-kritiska partier kommer att agera om de får fler mandat och på så sätt mer makt. Det är sällan någon i maktposition arbetar för att avskaffa sig själv säger hon.

  – Det är möjligt att de har genuina ambitioner men om de får en stark röst i parlamentet kommer de se det som ett bra forum för att fortplanta sin politik.

  Vad tror du kommer att hända?

  – De kommer att stifta lagar utan betydelse, som att avskaffa distribution av öl mellan länderna, samtidigt som de stärker sin ideologiska position om arbetsmarknaden och invandrare.

  **Trots sin kritik **mot bristen på demokrati och insyn är Sarah McPhee inte emot EU. Tvärtom. Men EU behöver bli mer likt USA, mer federalt, med harmoniserade regler för skatter och finanssektorn. Enligt henne handlar det om att skapa förutsättningar för en stark teknologisk utveckling, en hållbar planet och demokrati.

  – Som god svensk, om jag får vara svensk, är det klart att man får ge upp en del av den svenska modellen, som starkt jämlik inkomstfördelning. Men för mig som amerikan är det självklart att man behöver ge upp vissa saker för att bli starkare tillsammans.

  Sarah McPhee vill inte heller stänga dörren till euron. Sverige hade lite flax som röstade nej, trots att många ledande intellektuella förespråkade ett ja. Men nackdelen med att stå utanför är att vi saknar en plats vid beslutsbordet.

  – Vi får inte stirra oss blinda på det som hände utan i stället måna om att bygga de institutioner som vi känner oss trygga med. Fast det är klart att går Sverige med i euron kommer vi att förlora tillgång till vissa instrument som gör det lättare att bedriva arbetsmarknadspolitik.

  **I Sarah McPhees framtid **är alltså EU starkare, mer sammankopplat med en större inre marknad och ett större utbyte av teknologi. Som chef för pensionsbolaget SPP ser hon flera frågor som EU behöver lösa.

  – När allt fler svenskar arbeta i andra EU-länder blir pensionsfrågan ännu viktigare. Det måste skapas bättre system och regelverk för att flytta pensioner. En rörlig arbetskraft och rörlig pension blir en stor framtidsfråga.

  **Pensionsindustrin bedriver **givetvis mycket lobbyarbete i Bryssel. Många lagar ses nu över som rör industrin, som nya solvensregler.

  Som amerikan är också Sarah McPhee van vid lobbying. Hon säger att problemet inte är lobbyisterna utan att det gäller att ha parlamentariker som inte kan köpas och som granskas noga.

  – Glöm inte att lobbying finns i Sverige också. Beslutsfattare känner varandra, de kan ringa varandra och testa idéer. Det kan vara minst lika korrupt när två personer har läst ekonomi på Handels ihop.

  Annons
  Annons
  X

  Sarah McPhee, vd för pensionsjätten SPP, på kontoret i Stockholm.

  Foto: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN/SVD. Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X