Annons
X
Annons
X

EU bör tillåta svenskt snus

BRÄNNPUNKT | EU-DIREKTIV

Snuset som tillverkas i Sverige ligger under WHO:s gränsvärden.
Ewa Björling och Maria Larsson

Under den senaste veckan har EU:s hälsokommissionär John Dalli avgått efter att misstanke om korruption uppstått i samband med framtagande av tobaksproduktdirektivet. EU:s korruptionsenhet Olaf har publicerat en rapport som ledde till att EU:s ordförande José Manuel Barroso uppmanade Dalli att avgå. En mängd rykten cirkulerar för närvarande kring denna händelse.

På grund av den slutna beslutsprocessen inom kommissionen är det svårt för oss att bedöma riktigheten i olika uppgifter. Vi är däremot angelägna att EU:s arbete med att ta fram ett tobaksproduktdirektiv inte avstannar utan fortsätter enligt planering. Därför skickar vi ett gemensamt brev till kommissionen med en begäran om att se till att planen fullföljs.

Annons
X

Det är naturligtvis mycket allvarligt om det förtroende som finns för EU urholkas av korruptionsmisstankar. Det är därför angeläget med en transparent process i det fortsatta arbetet.

Det nya förslaget till tobaksdirektiv bör fokusera på att ha en hög skyddsnivå för folkhälsa samtidig som inre marknadens principer om fri rörlighet gäller. Ett sätt att ta tillvara dessa två perspektiv är att på europeisk nivå införa en enhetlig och ansvarsfull produktreglering för tobak, ett svenskt förslag som vi vid upprepade tillfällen har presenterat för kommissionen och ministerrådet. Vi har föreslagit kommissionen att titta på Världshälsoorganisationens (WHO) riktvärden för olika substanser som finns i tobak. Ur ett folkhälsoperspektiv vore det klokt att inte tillåta produkter som innehåller skadliga substanser som överstiger de gränser som WHO har fastställt. Snuset som tillverkas i Sverige ligger under dessa gränsvärden.

Förutom att fastställa gränsvärden för skadliga substanser innehåller vårt förslag till produktreglering bland annat bestämmelser om hygien och förbud för skadliga tillsatser.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Det är nu dags för ett omtag i arbetet med översynen av tobaksdirektivet där man tar hänsyn till vetenskaplig fakta och forskningsresultat, samt öppet redovisar arbetet. Konsumenter i hela EU behöver en enhetlig produktreglering och tillgång till kunskap om innehåll i tobaksprodukter. Förslaget till nytt tobaksdirektiv måste bli till nytta för folkhälsan och frihandeln inom EU.

  EWA BJÖRLING (M)

  handelsminister

  MARIA LARSSON (KD)

  barn- och äldreminister

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X