X
Annons
X

EU bör slopa krav på att införa euron

Det är tydligt att det valutasamarbete som en gång inleddes i EU inte liknar den situation som nu råder. Krav på att fler länder ska ansluta sig till euron är därför otidsenligt, och motverkar även en framtida utvidgning. Det skriver Karl Sigfrid (M).

I ett linjetal om EU:s framtid påminde EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso om att euron, trots eurozonens kris, är EU:s valuta som alla länder utom två har en skyldighet att ansluta sig till. Medan Storbritannien och Danmark har formella undantag förbereder sig således ett antal länder motvilligt för att införa den gemensamma valutan. Det valutasamarbete som EU:s medlemsländer tvingas in i är dock inte samma valutasamarbete som de en gång i tiden gick med på att ansluta sig till. Det eurosamarbete som skrivits in i EU-fördragen är en union mellan länder som balanserar sina statsbudgetar och som kan kräva att andra euroländer agerar på samma ansvarsfulla sätt. Någon sådan valutaunion finns inte. Utöver att flertalet nuvarande euroländer bryter mot regelverken är eurozonen på väg att förvandlas till en finanspolitisk union som styr och beskattar medlemsländernas ekonomier. Om utvecklingen fortsätter och den tysk-franska idén om en euroregering förverkligas är därför det enda rimliga att stryka kravet på euromedlemskap ur EU-fördragen.

Situationen i de EU-länder som närmar sig eurosamarbetet är i stor utsträckning densamma. Medborgarna blir alltmer motvilliga när de ser eurozonens bekymmersamma situation. De ser ett Sydeuropa som tappat konkurrenskraft när omotiverade löneökningar inte har kunnat kompenseras med en sänkt valutakurs. Och de ser Tyskland, som inte bara tvingas garantera Medelhavsländernas lån, som dessutom saknar tillväxt. Nya siffror från Eurostat visar att det som skulle vara eurozonens lokomotiv har stannat och under slutet av 2012 till och med backat.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X