EU bör sätta högre klimatmål

Alliansregeringen vill se högre ambitioner när det gäller klimatpolitiken i EU. Vi vill också och ett nytt mål för förnybar energi, skriver ministrarna Lena Ek och Anna-Karin Hatt.

Under strecket
Publicerad
Annons

Just nu pågår förhandlingarna om hur ett nytt klimat- och energiramverk för EU, med sikte på 2030, ska utformas. Vi och den svenska regeringen har varit pådrivande för att EU så snart som möjligt ska enas om hur den gemensamma energi- och klimatpolitiken efter 2020 ska se ut. Det behövs som en förberedelse inför FN:s klimatmöte i Paris 2015, när världens länder ska enas om en ny global klimatöverenskommelse. Det behövs också för att klargöra spelreglerna för industrier och de aktörer som ska investera i olika typer av energiproduktion i Europa.

Därför var det välkommet att EU-kommissionen den 22 januari presenterade sitt förslag till nya klimat- och energimål för 2030. Kommissionen föreslår att utsläppen av växthusgaser inom EU ska minska med 40 procent till 2030 jämfört med 1990 och att detta ska ske dels genom utsläppsrättshandeln, ETS, dels genom bördefördelning mellan EU:s medlemsstater. Samtidigt föreslår de ett nytt mål för förnybar energi om minst 27 procent till 2030. Det målet, som är bindande på EU-nivå, ska följas upp med nationella handlingsplaner. När det gäller energieffektivisering aviserar de att de kommer återkomma med eventuella förslag efter en översyn av det nyligen beslutade energieffektiviseringsdirektivet. Dessutom föreslås en förstärkning av ETS-systemet för att undvika stora över- eller underskott av utsläppsrätter.

Annons
Annons
Annons