Annons
X
Annons
X

EU-beslut öppnar för farliga djursjukdomar

EU-kommissionen kräver att Sverige slutar testa nötkreatur för paratuberkulos. Nu befarar vi att sjukdomar som sedan länge varit utrotade i Sverige ska komma tillbaka och äventyra både människors och djurs hälsa, skriver Helena Jonsson, LRF.

[object Object]
Sverige ett unikt smittläge. Svenska nötkreatur är till exempel fria från tuberkulos, brucellos och paratuberkulos, skriver LRF:s förbundsordförande, Helena Jonsson. Foto: LEIF R JANSSON/SCANPIX

BRÄNNPUNKT | DJURHÄLSA

Vi uppmuntrar regeringen med Eskil Erlandsson som ansvarig minister att gå vidare till nästa instans.
Helena Jonsson

Sverige har ett mycket bra utgångsläge när det gäller sjukdomsbekämpning hos djur. Vi har en låg djurtäthet och en lång erfarenhet av att förebygga och kontrollera sjukdomar. I jämförelse med andra europeiska länder har Sverige ett unikt smittläge. Svenska nötkreatur är till exempel fria från tuberkulos, brucellos och paratuberkulos. Detta har varit möjligt tack vare att svenska bönder tillsammans med ansvariga myndigheter lagt ner mycket arbete och bidragit med stora ekonomiska insatser för att utrota flera allvarliga sjukdomar. Resultatet är friskare djur och en bättre djurvälfärd.

Tack vare det goda smittskyddsläget ansökte Sverige om så kallade tilläggsgarantier vid EU-inträdet. Tilläggsgarantier för vissa sjukdomar beviljades direkt medan andra fortfarande inte är slutbehandlade. På grund av detta kan Sverige ställa krav på provtagning vid införsel av djur, vilket minskar risken för smittspridning.

Annons
X

Nu kräver EU-kommissionen att Sverige slutar testa nötkreatur för paratuberkulos. I ett så kallat motiverat yttrande anser kommissionen att det strider mot EU:s fria rörlighet och utgör ett hinder för en gränsöverskridande handel med levande djur. Ett motiverat yttrande är en varning och det sista steget före en stämning i EU-domstolen. Nu befarar vi att sjukdomar som sedan länge varit utrotade i Sverige ska komma tillbaka.

Så sent som i förra veckan påtalade EU:s kommissionär för hälsa och konsumentpolitik, John Dalli, att kommissionen är mycket oroad av uppgången i antibiotikaresistens. Han poängterade vikten av att stärka det förebyggande arbetet för att minska uppkomst och spridning av resistens. Det är naturligtvis en glädjande signal för oss att han tar frågan på stort allvar – men att EU sedan med andra handen kräver att Sverige slutar testa för paratuberkulos är snudd på dubbelmoral.

En av de viktigaste aspekterna för att hålla nere antibiotikaförbrukningen är nämligen att djuren hålls friska och att det går att skydda en region mot nya djursjukdomar. Sverige har en signifikant låg antibiotikaanvändning i uppfödningen av djur, vilket beror på att hälsoläget bland våra djur är ovanligt gott. Det här är ett viktigt signum för oss och vi är mycket måna om att det så ska förbli. En rapport från den europeiska läkemedelsmyndigheten visar att försäljningen av veterinärmedicinsk antibiotika i Holland är cirka nio gånger högre än i Sverige. Och i grannlandet Danmark är den cirka tre gånger så hög. Sverige ligger lägst bland de EU-länder som ingick i studien.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Det är anmärkningsvärt att kommissionen anmäler Sverige till EU-domstolen. Beslutet att förbjuda tester mot paratuberkulos rimmar illa med EU:s målsättning om att förebygga smittor och minska antibiotikaanvändningen. Om vi inte gör något nu riskerar vi en ökad sjuklighet hos våra djur, vilket ger en högre antibiotikaförbrukning och en ökad antibiotikaresistens i samhället.

  Därför måste vi med gemensamma krafter försvara möjligheterna för en region att få behålla en god djurhälsa och därmed en låg antibiotikaförbrukning. Vi uppmuntrar regeringen med Eskil Erlandsson som ansvarig minister att gå vidare till nästa instans. Vi i Sverige kan helt enkelt inte acceptera när sjukdomar som vi för längesen lyckats utrota återigen får fäste i vårt land. Det skulle vrida tillbaka utvecklingen och äventyra både människors och djurs hälsa.

  HELENA JONSSON

  förbundsordförande LRF

  Annons
  Annons
  X

  Sverige ett unikt smittläge. Svenska nötkreatur är till exempel fria från tuberkulos, brucellos och paratuberkulos, skriver LRF:s förbundsordförande, Helena Jonsson.

  Foto: LEIF R JANSSON/SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X