X
Annons
X

Claes Arvidsson: EU behöver också ett folkligt mandat

Eurokrisen är akut men inte EU:s värsta problem. Den dystra slutsatsen drar OECD, de rika ländernas ekonomiska samarbetsorganisation, i sin årliga granskning av eurozonen. OECD pekar på det dubbla problemet med en åldrande befolkning i EU och en dålig produktivitetstillväxt. Sammantaget leder det till slutsatsen att den långsiktiga tillväxten kommer att hamna på den lägsta nivån på decennier.

Detta kommer i sin tur att göra det svårare att lösa miljöproblem, sociala utmaningar och skuldkrisen. Samtidigt bidrar skuldkrisen till den svaga tillväxten.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X