Annons

”EU är på väg att godta svagare utsläppsregler”

Jag tvingas konstatera att Sveriges klimatminister förefaller ha blivit missinformerad av sina medarbetare eller inte har förstått frågan. Det skriver Per Kågeson i en slutreplik om flygets utsläpp i Europa.

Publicerad
Foto: Stina Stjernkvist/TT

I min artikel om det internationella flygets utsläpp av koldioxid uttryckte jag oro för att EU skulle komma att lyfta ut flyget ur sitt utsläppshandelsystem och uppmanade regeringen att motsätta sig detta. I en replik hävdar klimatminister Isabella Lövin att enighet råder bland EU:s medlemsländer om att flyget fortsatt ska ingå i unionens utsläppshandelssystem. Hon skriver vidare att EU-kommissionen gjort en rättslig bedömning av frågan och landat i att rekommendera medlemsländerna att i sina svar till den internationella luftfartsorganisationen, ICAO, anmäla avvikelse från CORSIA med innebörd att det europeiska flyget ska kunna vara kvar i EU ETS.

Foto: Stina Stjernkvist/TT Bild 1 av 2

Per Kågeson.

Foto: Privat Bild 2 av 2
Annons
Annons
Annons