X
Annons
X
Recension

Skiftsovare Ett viktigt författarskap i vardande

Sömn är ett av de många mänskliga behov som krockar med vår samtida livsstil. I Dorothée Elmigers andra briljanta roman möts ett antal människor för att berätta, i stället för att sova. Tillsammans förmedlar de en patosfylld bild av en globaliserad värld präglad av migration, prekariat och ovisshet.

Dorothée Elmiger har inspirerats av 1800-talets skiftsovare. När många människor kom till storstäderna för att hitta arbete uppstod en akut bostadsbrist, som löstes genom att man köpte tillfälliga sängplatser och sov i just skift. Foto: Kabusa böcker

När tar samhället slut? Kanske vid den punkt där det inte längre är möjligt att sova. Sömnen är ett tillstånd av radikal sårbarhet som kräver skydd – till och med den mest långtgående liberalism vill lämna utrymme för en nattväktarstat. Samtidigt är sömnen något gäckande och tvetydigt. Vi faller handlöst ner i den, till en plats där det oväntade och drömlika överskrider vakenlivets och den målinriktade nyttans diktat.

Inte konstigt alltså att sömnen tycks leva under hot idag. Häromåret hävdade den amerikanske konsthistorikern och kritikern Jonathan Crary, till och med, att den utgör den sista mänskliga motståndsfickan i ett 24/7-samhälle, där alla är konstant uppkopplade till en digital marknadsplats.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X