Annons

SkiftsovareEtt viktigt författarskap i vardande

Sömn är ett av de många mänskliga behov som krockar med vår samtida livsstil. I Dorothée Elmigers andra briljanta roman möts ett antal människor för att berätta, i stället för att sova. Tillsammans förmedlar de en patosfylld bild av en globaliserad värld präglad av migration, prekariat och ovisshet.

Under strecket
Publicerad

Dorothée Elmiger har inspirerats av 1800-talets skiftsovare. När många människor kom till storstäderna för att hitta arbete uppstod en akut bostadsbrist, som löstes genom att man köpte tillfälliga sängplatser och sov i just skift.

Foto: Kabusa böckerBild 1 av 1

Dorothée Elmiger har inspirerats av 1800-talets skiftsovare. När många människor kom till storstäderna för att hitta arbete uppstod en akut bostadsbrist, som löstes genom att man köpte tillfälliga sängplatser och sov i just skift.

Foto: Kabusa böckerBild 1 av 1
Dorothée Elmiger har inspirerats av 1800-talets skiftsovare. När många människor kom till storstäderna för att hitta arbete uppstod en akut bostadsbrist, som löstes genom att man köpte tillfälliga sängplatser och sov i just skift.
Dorothée Elmiger har inspirerats av 1800-talets skiftsovare. När många människor kom till storstäderna för att hitta arbete uppstod en akut bostadsbrist, som löstes genom att man köpte tillfälliga sängplatser och sov i just skift. Foto: Kabusa böcker

När tar samhället slut? Kanske vid den punkt där det inte längre är möjligt att sova. Sömnen är ett tillstånd av radikal sårbarhet som kräver skydd – till och med den mest långtgående liberalism vill lämna utrymme för en nattväktarstat. Samtidigt är sömnen något gäckande och tvetydigt. Vi faller handlöst ner i den, till en plats där det oväntade och drömlika överskrider vakenlivets och den målinriktade nyttans diktat.

Annons
Annons
Annons